Combineer werken en leren bij ZorgAccent

Werken en leren (BBL)

Op dit moment zijn er geen vacatures ten aanzien van opleidingsplaatsen betreffende de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleidingen.

ZorgAccent biedt wel stageplaatsen voor diverse opleidingen. Voor uitgebreide informatie betreffende deze beroepsopleidende leerweg (BOL), zie de pagina 'Stage en maatschappelijke stage'.

Deel of stuur door: