Organisatie en aansturing

Onderwerp: overig

Bij ZorgAccent werken ruim 2000 medewerkers en 1200 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting waar de dagelijkse leiding in handen ligt van een eenhoofdige Raad van Bestuur.

Zo min mogelijk bureaucratie

ZorgAccent heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw I.W.G. Harmelink, MBA. Zij stuurt de directeur woonzorg, directeur thuiszorg en directeur bedrijfsvoering aan. Binnen de zorg zijn geen managers (meer) werkzaam, waardoor ZorgAccent een hele platte organisatie is. Zo garanderen wij een samenhangend arrangement van zorg, welzijn, wonen en behandeling in Twente en Salland, het leefgebied van onze cliënten, waarbij de vraaggerichte dienstverlening en de zelfredzaamheid van onze cliënten uitgangspunten zijn.

Deel of stuur door: