Raad van Bestuur en directie

Onderwerp: overig

ZorgAccent heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw I.W.G. Harmelink, MBA. Zij stuurt de directeur woonzorg, directeur thuiszorg en directeur bedrijfsvoering aan. Binnen de zorg zijn geen managers (meer) werkzaam, waardoor ZorgAccent een hele platte organisatie is.

Wij stellen onze Raad van Bestuur en directie graag aan u voor

Raad van Bestuur

Mevrouw I.W.G. (Irma) Harmelink, MBA

Onder de Raad van Bestuur vallen drie directeuren:

Directeur Wijkverpleging

De heer. F. (Erik) Vuurboom

Directeur Woonzorg

Mevrouw. I. (Ina) Kerkdijk

Directeur Bedrijfsvoering

De heer. T. (Toine) van den Broek

Het beloningsbeleid vindt plaats conform de beloningscode van de NVZD en NVTZ.

Deel of stuur door: