Raad van Toezicht ZorgAccent

Onderwerp: overig

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting ZorgAccent.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer dr. B.J.N. Schreuder (voorzitter) uit Oldebroek, kwalificaties: Algemeen bestuurlijk
  • Mevrouw drs. B.L.J. van Emmerik uit Lonneker (vice-voorzitter), kwalificatie: Zorg
  • De heer J. van der Meulen uit Oldenzaal, kwalificatie: HRM/Marketing
  • Mevrouw mr. L.M. Kraan uit Zwolle, kwalificatie: Juridisch
  • De heer ing. J.B.N.M. Oude Engberink uit Nijverdal, kwalificatie: Vastgoed
  • De heer drs. F.J. van der Lee uit Giethmen, kwalificaties: Financieel/Economisch

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode .

Deel of stuur door: