Onze Cliëntenraden

Onderwerp: overig

De cliënten van ZorgAccent hebben verschillende rechten. Denk hierbij aan het recht op privacy, informatie, zeggenschap, vertegenwoordiging, klagen, goede zorg, vrijheid en medezeggenschap.

ZorgAccent heeft een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden

ZorgAccent streeft naar steeds meer zeggenschap voor mensen die zorg nodig hebben. De medezeggenschap is daar een onderdeel van. Om die zeggenschap te bereiken, is er vooral maatwerk binnen de medezeggenschap nodig. Zodat iedereen binnen zijn eigen unieke situatie die zeggenschap vorm kan geven. 

Al onze cliënten worden centraal vertegenwoordigd door de Centrale Cliëntenraad. Deze Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur; denk hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg.

De Cliëntenraad is voor onze organisatie als geheel van grote waarde! 

 

ZorgAccent heeft een Centrale Cliëntenraad en Lokale Cliëntenraden.

Naast de Centrale Cliëntenraad zijn er ook diverse Lokale Cliëntenraden, die specifiek opkomen voor de belangen van onze cliënten in de woonzorglocaties en de wijkverpleging.

 

Lokale Cliëntenraden

Waar de Centrale Cliëntenraad in het algemeen erop toeziet dat de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de cliënten centraal staan in het beleid, richten de Lokale Cliëntenraden zich op het welzijn van de bewoners in de woonzorglocaties en het verpleeghuis en de cliënten van de wijkverpleging.

Binnen ZorgAccent zijn verschillende Lokale Cliëntenraden die elk enkele leden afvaardigen in de Centrale Cliëntenraad. 

ZorgAccent is echter de laatste jaren overgegaan naar zelfsturing waarbij bewoners en familie korte lijnen hebben met de zorgverleners in de huiskamers en zo steeds meer zeggenschap hebben over de zorgverlening. De leden van de Cliëntenraden zijn dan ook op zoek  naar een structuur van medezeggenschap die beter aansluit op de huidige werkwijze van ZorgAccent. Dit is een geleidelijk proces en we hopen in de loop van 2018 hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Doel blijft om de cliëntmedezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven! 

 

Activiteiten Centrale Cliëntenraad

Om haar doelstelling te bereiken voert de Centrale Cliëntenraad de volgende activiteiten uit:
• Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt;
• Het beoordelen van de dienstverlening door de instelling in het algemeen en op onderdelen;
• Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken;
• Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goed woon- en leefklimaat;
• Het onderhouden van contacten met de cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten;
• Het onderhouden van contacten met de landelijke organisatie van cliëntenraden en met andere cliëntenraden in de regio

 

Meer weten?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de cliëntenraad, bel of mail dan met Inge Koppelman, de ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad. Zij staat u te woord en zal desgewenst uw vraag/opmerking doorgeven aan één van de Cliëntenraadsleden.  

Centrale Cliëntenraad ZorgAccent
T.a.v. Inge Koppelman, ondersteuner
Sanatoriumlaan 20
7447 PK Hellendoorn
Telefoon; T. 06 - 288 7374 8
Email: i.koppelman@zorgaccent.nl 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: