Dementie... wat nu?

Onderwerp: overig

U vermoedt dat uw partner of een van uw ouders dementeert. U merkt dat zij vergeetachtig worden. Of u vindt dat het gedrag verandert. Uw ouders of partner worden eerder agressief, boos of juist verdrietig. In deze situatie kan ZorgAccent Wijkverpleging u adviseren. Onze gespecialiseerde verpleegkundige (voorheen casemanager) heeft veel kennis en ervaring op het gebied van dementie. Zij komt graag bij u thuis voor een gesprek. Als het thuis niet meer gaat, kunt u terecht in een van onze verpleeghuislocaties waar wij kleinschalige zorg leveren Net als Thuis.

Wat is dementie?

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties. De hersencellen sterven af en de hersenfuncties raken onherstelbaar beschadigd. Uiteindelijk tast dementie alle hersengebieden aan. Het deel van de hersenen waarmee we doordacht handelen is beschadigd of functioneert zelfs helemaal niet meer bij dementerenden. Met dat deel houden we juist ons gevoel in bedwang. Dementerende mensen reageren daarom bijna altijd impulsief.

Het verloop

Niet alle soorten dementie verlopen hetzelfde. De ene verloopt geleidelijk en de andere juist schoksgewijs. Vaak begint dementie met een stoornis in het opnemen van nieuwe informatie en vergeetachtigheid. Soms zijn gedragsveranderingen de eerste verschijnselen.

Uw woning dementievriendelijk maken?

Lang Zult U Wonen is de campagne Lang Zult U Wonen met Dementie gestart. De campagne geeft tips om het eigen huis, vaak op een eenvoudige manier, overzichtelijker en herkenbaarder te maken voor mensen met dementie. Medewerkers Wijkverpleging leggen hoe zij mensen met dementie kunnen ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandigt te blijven wonen. Bekijk hier de aflevering.

Gespecialiseerd verpleegkundige voor al uw vragen over dementie

Als u een vorm van dementie vermoedt bij uw partner of ouders, wilt u vast graag antwoord op uw vragen. Waar kan ik rekening mee houden? Hoe verloopt het proces van dementie? Voor al deze vragen kunt u terecht bij onze gespecialiseerd verpleegkundige dementie (voormalig casemanager dementie). Als het nodig is, kan de verpleegkundige bij u thuis op bezoek komen voor een gesprek. Dit is gratis.  

Ondersteuning van de Ergotherapeut

Ergotherapie is er voor mensen die door een ziekte of ongeluk tijdens het uitvoeren van dagelijkse handelingen (tijdelijke of blijvende) beperkingen ervaren op lichamelijk en/of cognitief gebied. Ook mensen met beginnende en matige dementie en hun mantelzorgers kunnen veel baat hebben bij ergotherapie.  Een van de ergotherapeuten van ZorgAccent, Susan Nijkamp, volgde hiervoor een gerichte opleiding, EDOMAH: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Resultaat van deze therapie is dat de dementerende langer thuis kan blijven wonen terwijl de mantelzorger minder wordt belast. Mocht u vragen hebben of een ergotherapeut willen inschakelen, neem dan contact met haar op. Lees het artikel dat we hierover schreven in de Accentueel - najaar 2014

Kleinschalig zorgen voor mensen met dementie

Als het thuis niet meer gaat kunt terecht in een van onze verpleeghuislocaties. Om u die zorg te geven die het best bij u past, werkt ZorgAccent in kleine, vaste zorgteams die persoonsgericht werken en alle zorgtaken uitvoeren. Alle medewerkers zijn geschoold in het ziektebeeld dementie en verlenen vanuit de kennis professionele zorg. ‘Hoe zou ik het thuis oplossen’ is de centrale vraag bij het zoeken naar andere oplossingen. Het streven: minder verstikkende regels en meer leef- en werkruimte. Samen met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers vormen zorgmedewerkers een kleine, hechte gemeenschap, waarin gezamelijk beslissingen genomen worden en met elkaar nagedacht wordt over situaties en mogelijke oplossingen. Dit betekent dat u binnen onze huizen helemaal uzelf kunt zijn. 

Pilot Pictoplanner bij ZorgAccent

Er is een pilot gedraaid binnen ZorgAccent, waarbij een aantal mensen met beginnende dementie gebruik hebben gemaakt van de Pictoplanner ter ondersteuning van hun overzicht in de dagstructuur en taakondersteuning bij de dingen die zonder hulp niet altijd meer even goed gedaan kunnen worden. 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: