Geronto-psychiatrie

Onderwerp: expertisecentrum

ZorgAccent biedt zorg aan 30 ouderen met een psychiatrische zorgvraag. Gerontopsychiatrie omvat in beginsel alle psychische stoornissen die voorkomen in de bekende classificatie systemen (DSM IV en ICD-10).

Psychiatrische zorg voor ouderen

Gerontopsychiatrie houdt zich bezig met psychische stoornissen die na het 65ste levensjaar optreden. Het is een vorm van psychiatrie speciaal voor ouderen. Voorbeelden van zulke psychiatrische klachten zijn depressies, angst- of gedragsstoornissen. Binnen ZorgAccent is veel ervaring en kennis op het gebied van geronto-psychiatrie. Geronto-psychiatrisch clienten worden gehuisvest in De Eschhoek in Hellendoorn. 

Zorg aan geronto-psychiatrische cliënten: betrokken en gelijkwaardig 

Onze visie is: ‘Zo normaal als mogelijk zo aangepast als wenselijk'. Dat houdt in dat ZorgAccent het aanbod afstemt op de vraag/behoefte van de cliënt. Alle dagelijkse activiteiten die de cliënt gewend was te doen moeten in principe ook bij ZorgAccent door kunnen gaan. Daarin stimuleert de begeleider, ondersteunt of neemt indien nodig de zorg over. De beroepshouding in het verlenen van de zorg aan onze cliënten is gestoeld op: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, respect, empathie, echt zijn en betrokken.

Eigen regie

De cliënt wordt beschouwd als een uniek individu met een geheel eigen identiteit en een geheel eigen beleving van gezondheid en ziekte. Er is aandacht voor psychische, sociale, somatische en spirituele aspecten van zijn leven. Een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van de kwetsbare geronto-psychiatrische cliënten is dat zij prettig wonen en een goede kwaliteit van leven hebben, vergelijkbaar met het leven dat zij in een thuissituatie hadden. Uitgangspunt is dat de cliënt zoveel mogelijk de ruimte krijgt om de eigen regie te behouden.

Kleinschalig wonen

De afdelingen zijn kleinschalig opgezet. In de woongroepen wonen 7 of 8 cliënten. Ieder heeft zijn eigen kamer. In de groepswoning eten de cliënten doorgaans gezamenlijk in de huiskamer. Ook voor de koffie en thee ontmoeten zij elkaar daar. Daarnaast biedt de huiskamer de gelegenheid om tv te kijken of andere amusementsactiviteiten te ondernemen. Dit kan individueel, in groepsverband op het terrein of elders.Huishoudelijke werkzaamheden zijn een onlosmakelijk onderdeel van wonen. Het huis schoonmaken, boodschappen doen, koken, afwassen en schoenen poetsen horen bij een gewone huishouding. 

Het behandelteam

Het behandelteam bestaat uit:

Waar nodig worden andere behandelaren aan het behandelteam toegevoegd.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze cliëntadviseur via Tel: (0548) 688 000

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: