Jaarverslag

Onderwerp: overig

Net als andere zorginstellingen moet ook ZorgAccent elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

Jaarverantwoording Zorginstellingen

Deel of stuur door: