Jaarverslag

Onderwerp: overig

Net als andere zorginstellingen moet ook ZorgAccent elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

Verantwoording

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze website opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de orginele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het Handelsregister respectievelijk het CIBG, prevaleert de laatste.

 

U vindt ons jaarverslag op www.jaarverslagenzorg.nl.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: