Kerkdiensten Krönnenzommer

Onderwerp: dagactiviteiten

Iedere zondagmorgen en op kerstmorgen vindt er in de Ontmoeting, locatie Krönnenzommer om 10.15 uur een kerkdienst plaats, waarin bij toerbeurt predikant-geestelijk verzorger Els Groeneveld en predikanten uit de omgeving voorgaan. Eens in de veertien dagen wordt er op vrijdagavond om 18.30 uur een RK kerkdienst gehouden, waarin pastor Legtenberg uit Hellendoorn voorgaat. U bent van harte welkom om deze diensten bij te wonen!

Kerkdiensten Krönnenzommer

Deel of stuur door: