Leerafdeling Mageleresch op Het Liefferdinck

Onderwerp: nieuws


20 december 2018

Twee vliegen in één klap: leren met en van elkaar en meer aandacht voor bewoners Begin september startte op de huiskamer Mageleresch op Het Liefferdinck in Den Ham de eerste leerafdeling binnen ZorgAccent. Een leerafdeling is een stagevorm waarbij meerdere studenten tegelijk stage lopen binnen één afdeling. Op het Liefferdinck lopen acht tweede- en derdejaars van het Alfa-college uit Hardenberg stage. Daarbij worden zij coachend begeleid door twee docenten van school en werkbegeleiders van de afdeling. Het is voor de leerlingen een mooie manier om hun toekomstige beroep van dichtbij te ervaren in de praktijk, zodat zij hopelijk enthousiast worden voor een baan in de ouderenzorg. De docenten gekoppeld aan de leerafdeling zijn een keer per week aanwezig.

Blijven ontwikkelen

Om een indruk te krijgen hoe het inmiddels gaat, zijn we aanwezig tijdens een evaluatie met de leerlingen, Hetty Karsten (medewerker Opleidingen ZorgAccent)  en Gini van Vliet (verpleegkundige Huiskamer Mageleresch) en de docenten Anni Bril (docent verpleegkunde) en Marlies Brummel (docent verzorging).  Ook de opleidingsmanager  Brigitte Claassen)van het Alfa-college is aangesloten. 

Gini vertelt over hoe dit project tot stand kwam: ‘Ik heb in 2015 het diploma verpleegkunde, niveau 4 behaald. Om je te blijven ontwikkelen is het goed om samen te werken met andere verpleegkundigen. Daarnaast vind ik het fijn en inspirerend om leerlingen te begeleiden. Daar leer ik zelf ook van. In overleg met Hetty Karsten en mijn collega’s ontstond het idee om samen met het Alfa-college een leerafdeling op te richten.’ Hetty: ‘Het plan lag al in de kast. We hebben een jaar uitgetrokken om het voor te bereiden. De familie moest ingelicht worden; die waren direct enthousiast. Verder moest er een leerplek op de afdeling komen waar leerlingen  iets kunt uitzoeken en aan hun  leerdoelen kunnen werken. En natuurlijk moesten medewerkers bijgeschoold worden tot werkbegeleiders.’ 

Meer aandacht voor bewoners

Gini: ‘ We slaan twee vliegen in één klap: naast dat we meer kennis binnenhalen, hebben we ook meer handen op de afdeling. Hierdoor kunnen we meer tijd en dus aandacht besteden aan het welzijn van onze bewoners.  

Leren van elkaar

Hetty: ‘Doordat de stagiaires samen opdrachten maken, leren ze van elkaar. Je maakt je toekomstige beroep van dichtbij mee en kunt je geleerde kennis toepassen in de praktijk.’  Gini knikt bevestigend: ‘De leerlingen leren meer en sneller, doordat ze met elkaar op zoek gaan naar informatie, en ervaringen met elkaar delen. Zodoende doen ze steeds meer praktijkervaring op en worden ze  steeds zelfstandiger.  En dat werkt heel mooi, zo bleek laatst toen een bewoonster onwel werd terwijl de twee jongens die deel uitmaken van de leerafdeling gezamenlijk dienst hadden. Zij zijn toen de hele avond met de mevrouw bezig geweest. Ik vond het prachtig om te zien hoe goed ze bespraken wat ze moesten doen en ook allerlei controles en zelfs nog een echo (bledderen) hebben gedaan. De mevrouw was erg tevreden over hoe deze jongens haar behandelden. Die jongens zijn rustig en kunnen zich goed inleven.’
Docent Anni Bril: ‘Een ander voordeel ten opzichte van een reguliere stage is dat we wekelijks aanwezig zijn.’ Gini: ‘Dat werkt veel beter dan als je maar twee keer in een stageperiode een evaluatie hebt.’ Docent Marlies Brummel: ‘En het is ook een voordeel  voor de medewerkers. Zij spreken je ook makkelijker aan.’ 

Goed geregeld

Ook de meeste leerlingen zijn positief. Anneloes vindt het superleuk hier: ‘Het is gezellig met leerlingen onderling maar ook met het vaste personeel. Als er wat is, kan ik dat bij de collega’s aankaarten. Het voelt vertrouwd en ik word goed begeleid. Ik denk dat ZorgAccent wel  een organisatie is waar ik zou willen werken, maar dan wel het liefst op een afdeling Somatiek. ‘ Ook stagiaire Marit vind het een leuke ervaring om deel uit te maken van de leerwerkplek.  ‘Ik heb hier ook vakantiewerk gedaan. Naast dat ik het een hele leuke groep bewoners vind, wordt bij ZorgAccent alles goed geregeld, zoals mijn eigen account. Ik vind het ook goed dat de docenten hiernaar toe komen. Dan kun je makkelijker dingen bespreken.’

Meer  uitdaging

Toch zijn er ook kritische geluiden. Jesse (verpleegkunde, niveau 4) geeft aan dat hij het jammer vindt dat er niet zoveel verpleegtechnische handelingen kunnen worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een stoma.’  Gini geeft aan dat dit wel bij meer bewoners het geval is, maar zij wonen op een andere afdeling. Gini: ‘ Het is niet de bedoeling dat er wordt ‘geshopt’. Dat past niet bij de visie van ZorgAccent dat er zoveel mogelijk dezelfde gezichten bij bewoners over de vloer mogen komen.’ Ook de zorgverleners moeten nog wat wennen aan de leerafdeling en wanneer zij stagiaires kunnen vragen, blijkt uit de feedback van Marit (verpleegkunde, niveau 4):  ‘ Ik zou de zorgverleners graag meer ondersteunen. Maar dat zouden zij zelf ook moeten aangeven. Ik vind het vervelend dat mensen mij op de teampost zien zitten en denken dat ik niets doe…’.

Net als thuis

De leerlingen spreekt het erg aan dat ZorgAccent werkt met zelfsturende teams volgens de visie Net als Thuis. Jesse: ‘ Wat ik hier heel positief vind is dat je de mens centraal stelt.  En het voordeel is dat je hier altijd een team om je heen hebt, waar je feedback kunt vragen. Ik vind het fijn dat ik altijd bij Gini terecht kan voor advies hoe iets aan te pakken.’ Jesse vindt de PG-doelgroep (mensen met dementie) ook heel interessant. ‘ Het is altijd een uitdaging hoe je het beste met iemand met dementie omgaat. Dat is nooit hetzelfde.’ Rianne: ‘Het is hier heel anders dan bij mijn andere stage. Hier heb ik meer tijd voor de bewoners.  De oudere doelgroep spreekt mij aan. Ik kreeg ook laatst een compliment van een mevrouw dat ik de tijd nam een praatje te maken.  Gini sluit de evaluatie af: ‘Door deze leerafdeling is er meer aandacht gekomen voor het welzijn van onze bewoners. De leerlingen leren niet alleen de techniek, maar ook om iemand een fijne dag te bezorgen. Daar geniet ik van. Ik hoor ook van de familieleden dat dit wordt gewaardeerd.’

Wij wensen alle leerlingen heel veel succes met hun stage en verdere carrière in de zorg!

Deel of stuur door: