Nieuwe leden Raad van Toezicht ZorgAccent

Onderwerp: nieuws


9 januari 2019

Per 1 januari jl. verwelkomt ZorgAccent twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Dat zijn Grietsje Visser en Ron Boumans. Jan van der Meulen is op 31 december jl. gestopt vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. ZorgAccent kiest bewust voor twee nieuwe leden, omdat per 31 december 2019 om dezelfde reden nog twee leden vertrekken.

Grietsje Visser is een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg. Zij is werkzaam als directeur Mindfit, onderdeel van Dimence Groep. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). 

Ook Ron Boumans is een ervaren bestuurder binnen de gezondheidszorg. Hij is op dit moment werkzaam bij de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening, eigenaar van ithaka.nu, dit is een verbindend platform voor waarde gedreven bestuurders in de profit en non-profit sector, moderator bij Avicenna (de Leiderschaps Academie) en bestuurslid van de Kwaliteitscommissie bij de NVZD. 

Voorzitter Raad van Toezicht Bas Schreuder: ‘Met deze twee nieuwe toezichthouders is de Raad van Toezicht van ZorgAccent kwantitatief en kwalitatief goed uitgerust om haar rol, de organisatie scherp en op visie en koers te houden, te vervullen. De Raad van Toezicht bespreekt regelmatig met de bestuurder en anderen de dilemma’s, hun waarnemingen bij werkbezoeken en de zaken waar medewerkers trots op zijn’.

Deel of stuur door: