Gezocht: vrijwilligers voor Hospice Noetsele te Hellendoorn

Onderwerp: nieuws


30 augustus 2017

Hospice Noetsele, onderdeel van ZorgAccent, is per direct op zoek naar vrijwilligers die het team kunnen versterken. De vrijwilliger wordt actief betrokken bij de verzorging, begeleiding en ondersteuning van mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Wat is Hospice Noetsele?

Hospice Noetsele in Hellendoorn is een zelfstandige woonvoorziening met verzorging en verpleging voor mensen die in hun laatste levensfase zijn. Doelstelling van het hospice is de laatste levensfase voor de cliënt zo draaglijk mogelijk te maken. Hospice Noetsele is gehuisvest in het voormalige Koetshuis op het terrein van verpleeghuis Krönnenzommer te Hellendoorn en biedt plaats aan vier cliënten. Het is een eerstelijnsvoorziening; dat betekent dat de eigen huisarts als medisch eindverantwoordelijke betrokken blijft bij de zorg. Wanneer cliënten van buiten de gemeente Hellendoorn komen wordt de medische zorg overgenomen door de specialist ouderengeneeskunde van ZorgAccent.


Wie zoeken we?

Welke eisen stelt het Hospice aan de vrijwilliger? Siny Runneboom, coördinator Hospice Noetsele: ‘We zoeken mensen met levenservaring, invoelend vermogen, die er willen zijn voor onze cliënten in de laatste levensfase en voor hun naasten. Een verpleegkundige achtergrond is niet noodzakelijk. U werkt samen met gemotiveerde enthousiaste vrijwilligers in een huiselijke omgeving. Wij zorgen voor inwerken, scholing en training om goede zorg te kunnen geven.’


Hoeveel tijd kost mij dat?

Van de vrijwilligers wordt verwacht dat hij minimaal één dagdeel per week en één keer per vier weekenden beschikbaar is en op wisselende tijden vrijwilligerswerk wil doen. Siny: ‘En mannen zijn ook van harte welkom!’

Belangstelling?

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Siny Runneboom en/of Ingrid de Lange, coördinatoren van Hospice Noetsele, tel. (0548) 68 81 13. Op de website kunt u op https://www.zorgaccent.nl/hospice-noetsele/rondleidinghospicenoetsele een digitaal kijkje achter de schermen nemen. Op https://www.zorgaccent.nl/blog-van-hospice-noetsele bloggen vrijwilligers over hun mooie en bijzondere werk in Hospice Noetsele.Deel of stuur door: