Nieuws

Onderwerp: nieuws

Nieuws

31 mei 2018

ZorgAccent presenteert plannen voor nieuwbouw De Hofkamp

Almelo – ZorgAccent heeft op 22 mei bewoners en hun familieleden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van De Hofkamp. Op 29 mei lichtte ZorgAccent omwonenden in tijdens een bijeenkomst. Het huidige verzorgingshuis zal plaatsmaken voor een toekomstbestendige woonvorm voor mensen met een intensieve zorgvraag. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe Hofkamp medio 2020 worden opgeleverd.

Lees verder

24 nov 2017

Schoonhuis-ZorgAccent B.V. stopt met PGB Alpha-bemiddeling bij hulp bij het huishouden

Na 20 mei 2018 stopt Schoonhuis-ZorgAccent met haar werkzaamheden in de bemiddeling Hulp bij het Huishouden tussen cliënten en Alphahulpen. Alphahulp bestaat uit hulp bij huishoudelijke werkzaamheden voor mensen die deze niet meer helemaal zelf kunnen doen. Het besluit om met de bemiddeling te stoppen is genomen omdat er al langere tijd door gemeenten minder beschikkingen worden afgegeven voor een PGB Alpha. Voor Schoonhuis-ZorgAccent B.V. betekent deze ontwikkeling dat de bemiddelingsfunctie niet langer uit kan. Schoonhuis-ZorgAccent B.V. houdt op te bestaan. Cliënten behouden hun huishoudelijke hulp; in welke constructie de hulp wordt voortgezet hangt af van de gemeente waarin zij wonen.

Lees verder

10 nov 2017

Kinderen van bewoner starten actie voor belevenistafel

De zussen Carla en Henriette Post uit Nijverdal starten medio november een actie om geld in te zamelen voor zogenaamde belevenistafel(s), speciaal voor ouderen met dementie die wonen in de Hellendoornse verpleeghuislocatie Krönnenzommer van ZorgAccent. De moeder van de zussen is jarenlang in verschillende verpleeghuizen verzorgd. Tijdens de laatste fase van haar leven in Krönnenzommer. Helaas is ze afgelopen zomer overleden. Als dank voor de goede zorg willen de zussen iets terug doen voor huidige en toekomstige bewoners van de afdeling Psychogeriatrie (PG) van dit verpleeghuis.

Lees verder