Organisatie en aansturing

Onderwerp: overig

Bij ZorgAccent werken ruim 2000 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting waar de dagelijkse leiding in handen ligt van een eenhoofdige Raad van Bestuur.

Zo min mogelijk bureaucratie

ZorgAccent heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw A. Poolen-van den Brink MBA. Zij stuurt de directeur woonzorg, directeur thuiszorg en directeur bedrijfsvoering aan. Binnen de zorg zijn geen managers (meer) werkzaam, waardoor ZorgAccent een hele platte organisatie is. Zo garanderen wij een samenhangend arrangement van zorg, welzijn, wonen en behandeling in Twente en Salland, het leefgebied van onze cliënten, waarbij de vraaggerichte dienstverlening en de zelfredzaamheid van onze cliënten uitgangspunten zijn.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: