Klachten en suggesties

Waar gewerkt wordt, gaat soms iets mis

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Maar waar gewerkt wordt, gaat soms ook wel eens iets mis.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of een tip om deze te verbeteren? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend. Ook als u een tip heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze bewoners, cliënten en mantelzorgers met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.

Hier kunt u de klachtenregeling ZorgAccent inzien. In deze infographic van Actiz is de nieuwe klachtenregeling schematisch weergegeven.

De cliëntenvertrouwensperszoon WZD
(Wet Zorg en Dwang)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgverlener om moet gaat met zorg die in het belang van de cliënt noodzakelijk is, maar waar de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger het niet mee eens is. De Wet Zorg en Dwang (afgekort WZD) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

In de wet zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Clienten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

De cliëntenvertrouwensperszoon WZD (Wet Zorg en Dwang) is er voor u of voor u als familielid als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt (en/of zijn vertegenwoordiging) en is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

De cliëntenvertrouwenspersoon gekoppeld aan ZorgAccent is Margreeth Rebers. Margreeth is als Cliëntenvertrouwenspersoon WZD werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van ZorgAccent.

Margreeth is telefonisch te bereiken op maandag tot en met donderdag
via telefoonnummer 06 21 38 51 22 en via mail m.rebers@hetlsr.nl

Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Klachtenfunctionaris van ZorgAccent:

Rhea Platenkamp
Bereikbaar per mail: r.platenkamp@zorgaccent.nl
Telefonisch via 0900 0678 of door het formulier hieronder in te vullen.
Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Komt u er niet uit met het team, omschrijf dan uw klacht of suggestie in dit formulier:


   Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

   Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van Zorgaccent? ( ik had mijn werk jas aan) Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

   Medewerker

   Onze cliënten
   waarderen
   ons met een 9.2

   Beoordeel ons op
   Zorgkaart Nederland

   zorgkaartnederland zorgaccent
   kaart locatie footer