Onze cliëntenraden

De cliënten van ZorgAccent hebben verschillende rechten. Denk hierbij aan het recht op privacy, informatie, zeggenschap, vertegenwoordiging, klagen, goede zorg, vrijheid en medezeggenschap.

Hoe is de medezeggenschap van cliënten en bewoners van ZorgAccent geregeld?

ZorgAccent streeft naar steeds meer zeggenschap voor mensen die zorg nodig hebben. De medezeggenschap is daar een onderdeel van. Om die zeggenschap te bereiken, is er vooral maatwerk binnen de medezeggenschap nodig. Zodat iedereen binnen zijn eigen unieke situatie die zeggenschap vorm kan geven. Dit alles binnen de kaders van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Alle bewoners en cliënten worden centraal vertegenwoordigd door de Centrale Cliëntenraad. Deze Raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur; denk hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg.

Bewonervertegenwoordigers, Centrale Cliëntenraad en Cliëntenraad Wijkverpleging

De Cliëntenraad Wijkverpleging komt specifiek op voor de belangen van de cliënten van de wijkverpleging.
De bewoners in de woonzorglocaties van ZorgAccent worden vertegenwoordigd door bewonervertegenwoordigers.

Bewonervertegenwoordigers

De bewonervertegenwoordigers vormen samen met de bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers de oren en ogen van de bewoners. Ze bezoeken zoveel mogelijk de familie-avonden van de huiskamers en sluiten af en toe op verzoek aan bij een teamoverleg.

De bewonervertegenwoordigers komen op voor de belangen van de hele groep en kunnen oplossingen bedenken bij tegengestelde belangen. Ze hebben nauwe contacten met de Centrale Cliëntenraad en de ondersteuner van de Centrale Cliëntenraad en kunnen altijd bij hen terecht wanneer er overstijgende zaken zijn waar ze niet uitkomen met het zorgteam van hun huiskamer.

De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad ziet erop toe dat de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners en cliënten centraal staan in het beleid en om haar doelstelling te bereiken, voert de Centrale Cliëntenraad de volgende activiteiten uit.

 • Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt
 • Het meedenken, adviseren en desgewenst instemmen met de dienstverlening door de instelling in het algemeen
 • Het voeren van overleg met de Raad van Bestuur volgens de gemaakte afspraken
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goed woon- en leefklimaat
 • Het onderhouden van contacten met de bewoners en cliënten en/of vertegenwoordigers van bewoners en cliënten
 • Het onderhouden van contacten met de landelijke organisatie van cliëntenraden en met andere cliëntenraden in de regio.

Meer weten?

Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de Centrale Cliëntenraad, bel of mail dan met één van de leden van de Centrale Cliëntenraad. Zij staan u graag te woord!

  Waar wilt u graag meer over weten?

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.0

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer