Raad van Toezicht ZorgAccent

Onderwerp: overig

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting ZorgAccent.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer dr. B.J.N. (Bas) Schreuder (voorzitter) uit Oldebroek, kwalificaties: Algemeen bestuurlijk
  • De heer ing. J.B.N.M. (Johan) Oude Engberink (vicevoorzitter) uit Nijverdal, kwalificaties: Vastgoed
  • De heer R.J. (Ron) Boumans uit Halle, Marketing 
  • Mevrouw mr. L.M. (Lilian) Kraan uit Zwolle, kwalificaties: Juridisch
  • De heer drs. F.J. (Frank) van der Lee uit Giethmen, kwalificaties: Financieel/Economisch
  • Mevrouw G.J. (Grietsje) Visser uit Apeldoorn, HRM

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode .

 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: