Speech music therapy for aphasia (SMTA)

Onderwerp: overig

SMTA is een effectieve methode gericht op het meer en duidelijker spreken.

Binnen ZorgAccent wordt door de logopedist en muziektherapeut de combinatiebehandeling SMTA aangeboden. SMTA staat voor Speech Music Therapy for Aphasia en is bedoeld voor cliënten met afasie en/of spraakapraxie.
Bij afasie is er sprake van een taalstoornis die ontstaat door een hersenbeschadiging. Spraakapraxie is een programmeringsstoornis van de mondspieren. Hierdoor is het vormen van klanken en woorden moeilijk.
De SMTA-methode richt zich op het bevorderen van de vloeiendheid van het spreken, vergroten van de communicatieve mogelijkheden en het adequaat toepassen ervan in de dagelijkse situatie. De inhoud van de SMTA behandeling is altijd maatwerk, afhankelijk van de problematiek.

Wilt u meer weten over SMTA, dan kunt u contact opnemen met onze logopedisten of muziektherapeut.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: