Strategische koers ZorgAccent

Onderwerp: overig

ZorgAccent maakt niet langer een jaarplan. Het maken van een jaarplan markeert een moment waarin we nadenken over de vragen: doen we de juiste dingen en doen we de dingen goed. Maar steeds meer ontdekken we dat dit een constante vraag is. De dynamische externe omgeving, voortschrijdend inzicht omdat we al doende leren en de constante dialoog met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en andere belanghebbenden, maakt dat we overstappen naar werkvormen en titels die weergeven dat we constant leren, reflecteren en richting geven. Vandaar dat we van een jaarplan zijn overgestapt naar een speerpuntenagenda en van een jaarbegroting naar een voortschrijdende prognose, het zogenaamde financieel kompas.

Onze strategische koers: ons anker

Strategische Koers

De missie van ZorgAccent vormt ons bestaansrecht. Het fundament van onze organisatie, vervat in de strategische koers. Het blijft het anker van waaruit we ons verder ontwikkelen en ons verhouden tot de dynamische omgeving.Het geheel van visie, speerpunten en financieel kompas vormt de strategische koers van ZorgAccent. De beschrijving van de strategische koers is gedaan om alle betrokkenen bij ZorgAccent te informeren. Met betrokkenen bedoelen we de medewerkers en andere intern betrokkenen, zoals Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Maar ook extern betrokkenen, zoals o.a. zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten en Inspectie voor de Gezondheidszorg. In dit document staat beschreven waar ZorgAccent voor staat en welke ambities we nastreven.

Speerpuntenagenda

De speerpuntenagenda is opgedeeld in Woonzorg, Wijkverpleging en diversen. De agenda bevat de concrete acties voor de inrichting, werking en performance van ZorgAccent. Hierbij hebben we eerst gereflecteerd op 2017. Ook hebben we de recente externe- en interne ontwikkelingen geanalyseerd. 

 

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: