Onze missie en visie

Onderwerp: overig

De missie gaat over datgene waarvoor we staan: onze waarden en identiteit. De missie van ZorgAccent: Het is onze missie om iedereen te laten ervaren hoe bijzonder onze zorg is.

Denken in mogelijkheden

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: 'Denkt in mogelijkheden'. Dit staat ervoor dat we samen met de cliënten en hun naasten zoeken naar de optimale oplossingen. We beschouwen een situatie niet als een gegeven; we bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke situatie uniek is en met oprechte interesse, omdat elke cliënt anders is en wat op het ene moment wél werkt, werkt wellicht op het andere moment niet. We bedenken oplossingen en nemen initiatief. 

Wat zijn onze kernwaarden?

In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze partners staan de volgende waarden centraal:

 • Echt: Je mag echt zijn wie je bent

  Echtheid waarderen betekent dat je de ander accepteert zoals zij of hij is. Zonder voorwaarden, met respect voor elkaar. Iedereen mag zich welkom voelen en de vrijheid ervaren om zichzelf te zijn. Juist omdat we heel dichtbij willen en vaak ook moeten komen. Dat doen we vanuit onze eigen echtheid. Eerlijk oprecht en onbevangen. Zo ontmoeten we elkaar. Gelijkwaardig en puur.

 • Lef: Wij zetten ons in voor mensen en onze idealen

  We doen alles om zo zelfstandig mogelijk wonen en leven prettig te maken. Daar staan we voor en dat doen we samen: met u en met onze mensen. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Als we in iets geloven, reken er dan op dat we ervoor strijden om dat te realiseren. Daar is lef voor nodig.

 • Toegewijd: Wij zijn toegewijd en dat merk je

  Wij willen u in de ogen kijken en zien dat het goed is wat we doen. We zijn trots op ons vak en dat mag iedereen merken, elke dag. We zijn enthousiast en werken goed samen. Onderling en met onze partners. We voelen ons verbonden door onze grote betrokkenheid. Omdat we steeds beter willen worden in ons vak blijven we leren en ontwikkelen. Toewijding werkt aanstekelijk.

 • Vertrouwen: Ruimte voor ontwikkeling

  Vertrouwen geven en ontvangen staan aan de basis van onze visie op zelfsturing. Zo liggen regie en eigenaarschap daar waar ze horen. Onze professionals krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ontwikkelen en te groeien in vakmanschap. Samen kijken we, vanuit veiligheid, vertrouwen en expertise, wat nodig is voor goede zorg en dienstverlening.

Binnen de woonzorg gaan we uit van de visie Net als thuis. Dat ziet u in deze films:

Doelstelling

Stichting ZorgAccent heeft ten doel haar instellingen en rechtspersonen op het gebied van wonen, welzijn en zorg te besturen, beheren en exploiteren (in de ruimste zin van het woord). ZorgAccent streeft na om alles te doen wat nodig of bevorderlijk is op het gebied van zorg, welbevinden, wonen en behandeling.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: