Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal

Onderwerp: overig

De Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal zet zich in voor de bewoners van de woonzorgcentra De Blenke te Hellendoorn, De Hoge Es en De Parallel te Nijverdal en verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn.

Voor een leuker leven van onze bewoners

De Stichting Vrienden stelt zich ten doel de onderlinge contacten van bewoners te bevorderen om te voorkomen dat mensen geïsoleerd raken. Daarnaast wil de Stichting Vrienden een bijdrage leveren aan een goed en plezierig woon- en leefklimaat binnen deze woonzorglocaties. Dankzij de Stichting Vrienden en uw gift hebben onze bewoners een leuker leven!

 

Wat doen wij met uw gift?

 

Dankzij de financiële steun van de Stichting Vrienden zijn onder andere de volgende zaken gerealiseerd:

 • financiële bijdrage voor de afwerking van de inrichting van de belevingsgang, afd. Schulenborgh (Krönnenzommer)
 • financiële bijdrage voor het realiseren van een overkapping voor de bewoners van de huiskamers 'De Boshoeve' en 'De Uitkijk' (Krönnenzommer)
 • financiële bijdrage van diverse activiteiten op diverse locaties, zoals optredens van diverse artiesten, georganiseerd door het Uitburo van ZorgAccent
 • financiële bijdrage aan de Dagbesteding van De Plataan voor de aanschaf van een braintrainer
 • financiële bijdrage in de aanschaf van klinkers en blokkken ten behoeve van de bloembakken van de binnentuin bij afdeling Eelerhof (Krönnenzommer)
 • financiële bijdrage in de aankoop van een nieuwe recreatie-bus voor algemeen gebruik binnen ZorgAccent. De andere helft is gefinancierd door de Moederstichting
 • financiële bijdrage aan een overkapping boven het terras bij de huiskamer De Dors/afdeling Haarlerhoek (Krönnenzommer)
 • financiële bijdrage aan het plaatsen van een terrasscherm bij de afdeling Haarlerhoek, huiskamer De Herve (Krönnenzommer)
 • verlenging van 4 voetbalkaarten van FC Twente voor alle cliënten van het dr. Vos Paviljoen (Korsakov)
 • financiële bijdrage in de aanschaf van een Tovertafel voor onder andere huiskamer Loohekke, Havezathe (Krönnenzommer)

 

Gunt u onze bewoners ook meer plezier? Word donateur!

Ondersteunt u ook het doel van de Stichting Vrienden? Word dan donateur! U kunt zich aanmelden door een briefje te sturen naar: 

ZorgAccent
t.a.v. de penningmeester van Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal
Postbus 226 
7600 AE Almelo

Fiscaalnummer: 851938140

Eénmalige gift

Ook uw éénmalige gift stellen wij bijzonder op prijs! U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL 85 RABO 0109 9480 25 t.n.v. Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal.

Bestuurssamenstelling

 • De heer J. Podt (voorzitter)
 • De heer H.J. Fraterman (penningmeester)
 • Mevrouw A. Kerkdijk (secretaris)
 • Mevrouw T. Hegeman
 • Mevrouw K.C. de Ruiter
 • Mevrouw L. Stegeman
 • De heer J.M. Veldkamp

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten gunste van de Stichting Vrienden van ZorgAccent Hellendoorn/Nijverdal

 
Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: