Leveringsvoorwaarden

Onderwerp: overig

Als u bij ZorgAccent in zorg komt, sluiten wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af. Dat betekent dat u akkoord gaat met het opgestelde zorg- of ondersteuningsplan en met de uitvoering ervan. Ook geeft u hiermee aan in te stemmen met de leveringsvoorwaarden.

Waar vind ik de leveringsvoorwaarden van ZorgAccent?

De voorwaarden van ZorgAccent zijn opgenomen in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die ZorgAccent met u afsluit. Deze is te downloaden via de link op deze pagina. De algemene leveringsvoorwaarden splitsen zich op in de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg zonder verblijf en de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg met verblijf. 

Wij beschikken over een privacyreglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: