Directie, organisatie en aansturing

Bij ZorgAccent werken ruim 2800 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting waar de dagelijkse leiding in handen ligt van een eenhoofdige raad van bestuur.

Zo min mogelijk bureaucratie

ZorgAccent heeft een eenhoofdige raad van bestuur Aline Poolen-van den Brink MBA. Samen met de directeur woonzorg, Ina Kerkdijk, en de directeuren wijkverpleging, Erik Vuurboom en wijkzorg, Sander Meijer geven zij leiding aan alle medewerkers in de zelfsturende teams. Binnen overeengekomen kaders werken de ZorgAccent-teams zelfsturend. Deze kaders dragen zorg voor kwaliteit van zorg en een gezonde, ondersteunende bedrijfsvoering.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting ZorgAccent.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • De heer R.J. (Ron) Boumans (voorzitter) uit Halle
 • Mevrouw J.M.G. (Jolanda) Waaijer MBA uit Almelo
 • Mevrouw G.J. (Grietsje) Visser uit Apeldoorn
 • Mevrouw M.H. (Moniek) Beltman uit Heino
 • De heer drs. E. (Elbert) Dijkgraaf uit Rijssen

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode.

Jaarverslag raad van toezicht 2022

Regeling van en tussen de raad van bestuur en raad van toezicht.

Toezichtvisie raad van toezicht

Jaarverslag

Net als andere zorginstellingen moet ook ZorgAccent elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

U vindt de jaarverslagen op Jaarverantwoording in de zorg

ZorgAccent Jaardocument 2022

ZorgAccent Jaardocument 2021

 

 

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer