Directie, organisatie en aansturing

Bij ZorgAccent werken ruim 2300 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting waar de dagelijkse leiding in handen ligt van een eenhoofdige raad van bestuur.

Zo min mogelijk bureaucratie

ZorgAccent heeft een eenhoofdige raad van bestuur in de persoon van mevrouw Aline Poolen-van den Brink MBA. Zij stuurt de directeur woonzorg, Ina Kerkdijk, directeur wijkverpleging, Erik Vuurboom en directeur bedrijfsvoering, Wouter Versteeg aan. Zij geven samen leiding aan alle medewerkers in de zelfsturende teams.

De zorg is van helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders. Zij zijn de professionals. Daarmee is de zorg niet van de directeuren en bestuurder. De leiding stuurt nog wel, maar dan anders. Zij stuurt op de gezonde, ondersteunende bedrijfsvoering.

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting ZorgAccent.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • De heer dr. B.J.N. (Bas) Schreuder (voorzitter) uit Oldebroek
 • De heer R.J. (Ron) Boumans uit Halle
 • Mevrouw J.M.G. Waaijer MBA uit Almelo
 • De heer E. (Edwin) Hummel uit Deventer
 • Mevrouw G.J. (Grietsje) Visser uit Apeldoorn

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode.

Jaarverslag raad van toezicht 2020

Jaarverslag raad van toezicht 2019

Jaarverslag raad van toezicht 2018

Reglement raad van toezicht

Toezichtvisie raad van toezicht

Jaarverslag

Net als andere zorginstellingen moet ook ZorgAccent elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

U vindt de jaarverslagen op Jaarverantwoording in de zorg

ZorgAccent Jaardocument 2020

ZorgAccent Jaardocument 2019

ZorgAccent Jaardocument 2018

ZorgAccent Jaardocument 2017

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer