Zoeken
Lees voor

Directie, organisatie en aansturing

Bij ZorgAccent werken ruim 2300 medewerkers en ruim 1250 vrijwilligers. ZorgAccent is een stichting waar de dagelijkse leiding in handen ligt van een eenhoofdige Raad van Bestuur.

Zo min mogelijk bureaucratie

ZorgAccent heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van mevrouw Aline Poolen-van den Brink MBA. Zij stuurt de directeur Woonzorg, Ina Kerkdijk, directeur Wijkverpleging, Erik Vuurboom en directeur Bedrijfsvoering, Wouter Versteeg aan. Zij geven samen leiding aan alle medewerkers in de zelfsturende teams.

De zorg is van helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen en begeleiders. Zij zijn de professionals. Daarmee is de zorg niet van de directeuren en bestuurder. De leiding stuurt nog wel, maar dan anders. Zij stuurt op de gezonde, ondersteunende bedrijfsvoering.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting ZorgAccent.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer dr. B.J.N. (Bas) Schreuder (voorzitter) uit Oldebroek
  • De heer R.J. (Ron) Boumans uit Halle
  • Mevrouw J.M.G. Waaijer MBA uit Almelo
  • De heer drs. F.J. (Frank) van der Lee uit Giethmen
  • Mevrouw G.J. (Grietsje) Visser uit Apeldoorn

Binnen de Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de Zorgbrede Governancecode.

Jaarverslag Raad van Toezicht 2018

 

Jaarverslag

Net als andere zorginstellingen moet ook ZorgAccent elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop wij ons geld besteden. Die verantwoording leggen wij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.

U vindt de jaarverslagen op Jaarverantwoording in de zorg

ZorgAccent_Jaardocument_2018

ZorgAccent_Jaardocument_2017

 

Raad van Bestuur, directie en Raad van Toezicht

Aline Poolen van den Brink
Raad van Bestuur

Erik Vuurboom
Directeur Wijkverpleging

Wouter Versteeg
Directeur Bedrijfsvoering

Ina Kerkdijk
Directeur Woonzorg

Frank van der Lee
Raad van Toezicht

Grietsje Visser
Raad van Toezicht

Ron Boumans
Raad van Toezicht

Jolanda Waaijer
Raad van Toezicht

Bas Schreuder
Raad van Toezicht

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer