Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Ons doel is om op participerende wijze invloed uit te oefenen op het organisatiebelang, zoveel mogelijk de visie van ZorgAccent te behouden en na te leven door ons “dienend en dienstbaar” op te stellen.

Wij zien het als onze taak het functioneren van ZorgAccent in al haar doelstellingen te bevorderen door vroegtijdig in overleg te gaan met onze bestuurder. Hierbij streven wij naar een verantwoord evenwicht tussen de belangen van de medewerkers, cliënten en organisatie. Wij vinden het ook belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om het werk op eigen wijze te organiseren binnen de kaders van ZorgAccent.

fotocollage_OR_vierkant

Hoe werkt dit nu in de praktijk?

Overleg
We vergaderen minimaal acht keer per jaar met de Raad van Bestuur waarvan minimaal twee keer per jaar in aanwezigheid van de Raad van Toezicht. Daarnaast hebben we minimaal zes keer per jaar overleg met de directeuren woonzorg en wijkverpleging. Ook zijn we aanwezig op alle bijeenkomsten die door de directeuren en Raad van Bestuur voor medewerkers georganiseerd worden.
Communiceren (met de medewerkers) doen we vooral digitaal.

Agenda
Voorafgaand aan de vergaderingen sturen we geen agenda. Zodra we met de vergadering beginnen, schrijven we gezamenlijk de gesprekspunten op een flap-over. Vervolgens bepalen we in welke volgorde we deze punten willen bespreken. Deze werkwijze hanteren we ook bij vergaderingen met de Raad van Bestuur. Alle documenten die bij het OR-secretariaat binnenkomen, worden direct doorgestuurd naar de OR-leden. Tijdens de daaropvolgende vergadering wordt samen de status van een document bepaald.

Besluitvorming
Besluiten worden in consensus genomen. Elk OR-lid heeft de verantwoording om zelfstandig een mening te vormen en deze ook te uiten.

Strategisch denken

We zijn meer strategisch gaan denken. Niet vanuit de gedachte van de rechten en plichten van de OR, maar vanuit de visie van ZorgAccent. De relatie met onze bestuurder is hierdoor in positieve zin sterk veranderd. We worden nu vanaf het begin meegenomen in de besluitvorming. Zowel de Raad van Bestuur als ook de OR komen zo tot een betere afweging van alle betrokken belangen.

Wilt u meer weten over de ondernemingsraad? Stuur dan een mail naar ondernemingsraad@zorgaccent.nl

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer