Onze missie, visie en duurzaamheid

De missie gaat over datgene waarvoor we staan: onze waarden en identiteit. De missie van ZorgAccent is om iedereen te laten ervaren hoe bijzonder onze zorg is.

Denken in mogelijkheden

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: ‘Denkt in mogelijkheden’. Dit staat ervoor dat we samen met de mensen aan wie wij zorg verlenen en hun naasten zoeken naar de optimale oplossingen. We beschouwen een situatie niet als een gegeven; we bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke situatie uniek is en met oprechte interesse, omdat ieder mens anders is. Wat op het ene moment wél werkt, werkt wellicht op het andere moment niet. We bedenken oplossingen en nemen initiatief.

kwaliteit van zorg

ZorgAccent_kernwaarden

Wat zijn onze kernwaarden?

In het contact met onze klanten, met elkaar en met onze partners staan de volgende waarden centraal:

 • Echt: Je mag echt zijn wie je bent
  Echtheid waarderen betekent dat je de ander accepteert zoals zij of hij is. Zonder voorwaarden, met respect voor elkaar. Iedereen mag zich welkom voelen en de vrijheid ervaren om zichzelf te zijn. Juist omdat we heel dichtbij willen en vaak ook moeten komen. Dat doen we vanuit onze eigen echtheid. Eerlijk oprecht en onbevangen. Zo ontmoeten we elkaar. Gelijkwaardig en puur.
 • Lef: Wij zetten ons in voor mensen en onze idealen
  We doen alles om zo zelfstandig mogelijk wonen en leven prettig te maken. Daar staan we voor en dat doen we samen: met u en met onze mensen. Dat betekent ook dat we er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Als we in iets geloven, reken er dan op dat we ervoor strijden om dat te realiseren. Daar is lef voor nodig.
 • Toegewijd: Wij zijn toegewijd en dat merk je
  Wij willen u in de ogen kijken en zien dat het goed is wat we doen. We zijn trots op ons vak en dat mag iedereen merken, elke dag. We zijn enthousiast en werken goed samen. Onderling en met onze partners. We voelen ons verbonden door onze grote betrokkenheid. Omdat we steeds beter willen worden in ons vak blijven we leren en ontwikkelen. Toewijding werkt aanstekelijk.
 • Vertrouwen: Ruimte voor ontwikkeling
  Vertrouwen geven en ontvangen staan aan de basis van onze visie op zelfsturing. Zo liggen regie en eigenaarschap daar waar ze horen. Onze professionals krijgen de ruimte om te onderzoeken, te ontwikkelen en te groeien in vakmanschap. Samen kijken we, vanuit veiligheid, vertrouwen en expertise, wat nodig is voor goede zorg en dienstverlening.

Doelstelling

De stichting ZorgAccent heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen wijkverpleging, kortdurende revalidatie- en herstelzorg, verpleeghuiszorg, ondersteuning bij zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.

Specifieke doelen

De stichting heeft specifiek ten doel primair de gezondheid en het gezond functioneren van de bevolking te verbeteren, optimaal de kwaliteit van leven en welbevinden van cliënten en betrokken naaste(n) te bevorderen en te ondersteunen in zijn leefomgeving, door integere, kwalitatief verantwoorde, persoonsgerichte, vakbekwame en veilige zorg te bieden, met gebruik van multidisciplinaire/intersectorale hulpbronnen en informatie(voorziening).

En zodoende vermijdbare kosten zowel binnen de gezondheidszorg als in de maatschappij te voorkomen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is geen doel op zich, maar een afgeleide van de visie van ZorgAccent. Primair is de zorg aan cliënten en bewoners. Financiële investeringen zijn in eerste instantie daarop gericht. Maar ZorgAccent denkt in mogelijkheden en daar waar het kan kiest ZorgAccent voor strategische duurzame oplossingen en een gezonde leefomgeving, indien mogelijk gecertificeerd.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer