Somatische zorg voor ouderen

voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening

Heeft u te maken met (meerdere) chronische lichamelijke klachten? Ontstaan doordat u bijvoorbeeld een beroerte heeft gehad, lijdt aan de ziekte van Parkinson, MS, ALS of gewrichtsaandoeningen? Maken deze chronische lichamelijke klachten dat u niet langer in de thuissituatie kunt verblijven? Dan kunt u voor 24-uurs zorg en begeleiding terecht op een van de woonzorglocaties van ZorgAccent. Daar staat een multidisciplinair team voor u klaar om u te behandelen en verzorgen, dankzij wonen met zorg van ZorgAccent.

Wat kan ZorgAccent voor mij betekenen?

Wij vinden het belangrijk dat u zo zelfstandig mogelijk blijft. Zelfstandigheid/autonomie staat in nauw verband met uw welzijn en welbevinden. We dagen u uit uw mogelijkheden te benutten. Onze zorgverleners sluiten zo nauw mogelijk aan bij de (on)mogelijkheden van u als bewoner. Hier vloeit het zorgaanbod (begeleidingsplan) uit voort. Uit gesprekken tussen u en uw zorgverlener kan blijken dat het wenselijk is het zorgaanbod aan te passen. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in de zorgvraag door een andere levensfase, verergering van de somatische situatie of cognitieve problemen.

Waar kan ik wonen met somatische klachten?

Binnen ZorgAccent verlenen we op verschillende locaties chronische somatische zorg. We bieden de somatische zorg in verschillende woonvormen aan.

Appartement of woongroep
Zo bestaan er volledige appartementen, maar is het ook mogelijk om in een woongroep te verblijven. Als bewoner beschikt u over een eigen woonplek, zo veel mogelijk ingericht naar uw eigen wensen en behoeften in de hoop dat u zich daar comfortabel en zoveel mogelijk thuis voelt.

Wat betekent het om te wonen in een woongroep?
Het wonen in een groep is kleinschalig: zeven à acht personen delen een centrale woonkamer. U kunt deelnemen aan het huishouden, met ondersteuning van zorgverleners. De zorgverleners gaan uit van uw eigen regie en ondersteunen daar waar nodig. Medebewoners en zorgverleners overleggen over tijden van opstaan, gezamenlijke maaltijden, inrichting en gezamenlijke programma’s. Kortom; het reilen en zeilen van de wooneenheid in het algemeen.

Familie en vrienden
Familie, vrienden en kennissen zijn welkom. U kunt hen ontvangen in uw eigen kamer, in de huiskamer (voor zover dat niet storend is voor medebewoners) of elders in het gebouw.

Activiteiten: alleen of samen

Het verschilt van persoon tot persoon welke activiteiten zin geven aan de dag. Daarbij kunt u denken aan de kerkdienst, de pastorale gespreksgroep of een goed gesprek met een verzorgende. Maar het kan ook gaan om individuele- en groepsactiviteiten zoals het zingen in een koor, samen de krant lezen, een spelletje doen, vissen of samen voetbal kijken. Er is oneindig veel te bedenken.

Onze werkwijze

De verschillende disciplines creëren door samen te werken een zo prettig mogelijk klimaat voor u als bewoner. Hierbij spelen we zo goed mogelijk in op uw lichamelijke- en geestelijke mogelijkheden. In het MDO (multidisciplinair overleg) evalueren we de zorg- en begeleidingsafspraken. Deze formuleren we samen met u als u bij ons komt wonen of al bij ons woont. Waar nodig stellen we die bij. MDO’s vinden in ieder geval eens per jaar plaats, indien nodig vaker.

Communicatie: elektronisch cliëntendossier

Om zo eenvoudig mogelijk met u en andere betrokkenen te communiceren, gebruiken we het elektronisch cliëntendossier. Als bewoner kunt u altijd uw dossier inzien. Dat geldt ook voor uw familie: zij kunnen met uw toestemming in uw dossier meelezen en daar eventueel ook actief aan bijdragen.

ZorgAccent_computer_ECD

Meer informatie over wonen bij ZorgAccent met chronisch lichamelijke klachten?

Neem contact op met een van onze cliëntadviseurs.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer