Zoeken
Lees voor

Zorgtechnologie voor ouderen

Ondersteuning van uw zorg dankzij zorgtechnologie

zorgtechnologie ouderen

ZorgAccent zet zowel in de woonzorg als in de wijk ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo werkt robot Karel Pepper mee aan structuur van bewoners op een huiskamer en wijst Annabel bezoekers de weg op locatie De Hoge Es. Zorgrobot Tessa brengt structuur aan in het leven van een cliënt zodat ze langer thuis kan blijven wonen, en bewoners doen een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel! Enkele voorbeelden van hoe technologie onze medewerkers ondersteunt bij het geven van gewone maar tegelijk ook bijzondere zorg. Er is veel mogelijk: wij brengen het op deze pagina in beeld.

Zorgtechnologie voor ouderen?
Gewoon leuk en heel handig!

beeldzorg bij zorgaccent

Beeldzorg:
regelmatig persoonlijk contact

Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande zorg. Soms vervangt het een zorgmoment ter plekke. Beeldcontact kan plaatsvinden zo vaak als nodig, minimaal één keer per week. We spreken met u af wanneer we beeldbellen met u. Let op: dit is geen alarmeringssysteem!

Wat kost het?

Het aanraakscherm krijgt u gratis in bruikleen. Beeldzorg door onze wijkteams valt onder de Zorgverzekeringswet. Uw team wijkverpleging kan u er meer over vertellen.

Welke zorg kunt u via beeldzorg krijgen?

Beeldzorg gaat om zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige uit uw wijk niet letterlijk bij u in huis aanwezig hoeft te zijn, bijvoorbeeld:

  • een controle ‘s ochtends om na te gaan of u de nacht goed doorgekomen bent (bijvoorbeeld als u diabetes heeft en daarbij soms moeilijk wakker wordt)
  • een gesprek over de vragen en problemen waar u door uw ziekte tegenaan loopt
  • meekijken met een handeling waarover u zich nog wat onzeker voelt (bijvoorbeeld het meten van uw bloedsuiker)
  • herinneren aan het innemen van uw medicijnen en controleren of het de juiste medicatie is
  • kijken of u klaar bent om naar bed te gaan en bijvoorbeeld niet in uw stoel in slaap bent gevallen
  • een evaluatiegesprek over de zorg die u van ons ontvangt

De robot heeft haar intrede gedaan in de zorg

Onderaan deze pagina vindt u het overzicht van de diverse technologie die wij inzetten zoals bijvoorbeeld beeldzorg.

Verhalen-bundel ‘innovatie in het verpleeghuis’

Op 13 juni 2019 nam de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer, uit handen van ‘onze’ Jeanine Wesselink en Ismay Kremers (Stichting Vredewold) de ActiZ-publicatie ActiZ-Innovatie-in-het-verpleeghuis in ontvangst. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Ook maken ze duidelijk hoe deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit en verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis.

De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

De visie van ZorgAccent op zorgtechnologie

Waarom zorgtechnologie?

Zoals we allemaal inmiddels weten, neemt de komende jaren het aantal ouderen in Nederland enorm toe. Zo waren er volgens het CBS (2017) in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal tot 2041 oplopen tot 4,7 miljoen. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking dan 65-plus is.

Meer ouderen: meer zorgvraag

Door het toenemend aantal ouderen in Nederland, stijgt de zorgvraag. Dit komt omdat ouderen procentueel gezien vaker een chronische ziekte hebben, waarbij ondersteuning nodig is, dan jongeren.

Minder zorgmedewerkers en hoge werkdruk

Naast dat door het toenemende aantal ouderen de zorgvraag toeneemt, neemt het aantal werkenden in de gezondheidszorg afz. Dit betekent dat het verzorgend en verplegend personeel steeds meer handelingen moet verrichten in minder tijd. Hierdoor stijgt de werkdruk voor de zorgverleners. Door het toenemen van de werkdruk neemt de kans op ziekte bij het verzorgend en verplegend personeel toe. Daarnaast wordt het werk zo minder aantrekkelijk, waardoor zelfs bijna de helft van de zorgverleners wel eens denkt aan het stoppen met werken in de gezondheidszorg.

ZorgAccent_dhr_Nieuwenhof-038

Oplossing? Doelmatige zorg & zorgtechnologie

Om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden, zetten wijkverplegingsorganisaties in op doelmatige zorg. Dit wordt ook sterk aangemoedigd door de zorgverzekeraar. Om die reden zet ZorgAccent bij haar cliënten hulpmiddelen in. Hierdoor zijn deze mensen zelfstandiger en hebben ze minder persoonlijke zorg nodig. Ook zet ZorgAccent zorgtechnologie in. Naast dat wij al veel gebruik maken van erkende, inmiddels gebruikelijke, zorgtechnologie, kijken we in toenemende mate naar hoe (nieuwe) technologie nog meer kan ondersteunen in de dagelijkse zorg.

Dit vraagt om een duidelijke visie op zorgtechnologie:

Bij de inzet van technologie staat de cliënt/bewoner altijd centraal. Technologische hulpmiddelen worden, waar mogelijk, ingezet om de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner te waarborgen en/of te verbeteren. Het doel van het inzetten van zorgtechnologie is niet het vervangen van de zorgverlener, maar ondersteunen in het zorgproces.’

z  Zorg voor beter

V  Volgens onderzoek door V&VN (2018)

De mogelijkheden binnen ZorgAccent

Medido
Met één druk op de knop rolt het voorverpakte medicijnzakje uit de dispenser

Belevenistafel
Een verrijdbare tafel voor interactieve spellen, filmpjes kijken of muziek luisteren. Het is eigenlijk een grote iPad.

Zorgrobot Tessa
Tessa biedt ondersteuning bij de dagelijkse structuur. Tessa kan praten, geeft suggesties en deelt herinneringen.

Knuffelrobot
Knuffel of aai het robotdier en het reageert met geluid of beweging. Heel fijn voor mensen (met dementie) die zoeken naar sociaal contact.

Zorgrobot Karel
Karel weet precies wanneer iemand therapie heeft en geeft zo structuur aan de dag van bewoners. Binnenkort kan hij ook de krant voorlezen of een muziekje laten horen.

Tovertafel
Een beamer projecteert beelden die uitnodigen om ze aan te raken. Je ziet mensen genieten van de geluiden en de bewegingen op tafel.

CRDL
Rustgevende en herkenbare geluiden, die veranderen naarmate je een andere beweging maakt.

Magic Flute
Een elektronisch muziekinstrument. Met heel weinig blaaskracht is het instrument te bespelen.

Verpleegoproepsysteem woonzorglocaties
Het systeem geeft mensen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk vrijheid. Sensoren zorgen ervoor dat medewerkers een signaal ontvangen als een bewoner ’s nachts onrustig is of uit bed gaat of als iemand – ongewenst – de deur opent.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer