Zorgtechnologie voor ouderen

Maar zeker ook voor jongeren! Ondersteuning van uw zorg dankzij zorgtechnologie

ZorgAccent zet zowel in de woonzorg als in de wijk ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo werkt robot Karel Pepper mee aan structuur van bewoners op een huiskamer en wijst Annabel bezoekers de weg op locatie De Hoge Es.

Zorgrobot Tessa brengt structuur aan in het leven van een cliënt zodat ze langer thuis kan blijven wonen, en bewoners doen een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel! Enkele voorbeelden van hoe technologie onze medewerkers ondersteunt bij het geven van gewone maar tegelijk ook bijzondere zorg. Er is veel mogelijk: wij brengen het op deze pagina in beeld.

Zorgtechnologie voor jongeren en ouderen?
Gewoon leuk en heel handig!

Beeldzorg:
regelmatig persoonlijk contact

Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande zorg. De begeleiding en/of controle, vindt plaats via beeld, daarom beeldzorg. Soms vervangt het een zorgmoment ter plekke. De verpleegkundige of verzorgende hoeft niet letterlijk bij u in huis aanwezig te zijn.  Beeldcontact kan plaatsvinden zo vaak als nodig, minimaal één keer per week. We spreken met u af wanneer we beeldbellen met u. Let op: dit is geen alarmeringssysteem!

Welke zorg kunt u via beeldzorg krijgen?

Beeldzorg gaat om zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige uit uw wijk niet letterlijk bij u in huis aanwezig hoeft te zijn, bijvoorbeeld:

 • een controle ’s ochtends om na te gaan of u de nacht goed doorgekomen bent (bijvoorbeeld als u diabetes heeft en daarbij soms moeilijk wakker wordt)
 • een gesprek over de vragen en problemen waar u door uw ziekte tegenaan loopt
 • meekijken met een handeling waarover u zich nog wat onzeker voelt (bijvoorbeeld het meten van uw bloedsuiker)
 • herinneren aan het innemen van uw medicijnen en controleren of het de juiste medicatie is
 • kijken of u klaar bent om naar bed te gaan en bijvoorbeeld niet in uw stoel in slaap bent gevallen
 • een evaluatiegesprek over de zorg die u van ons ontvangt V&VN: Lees de tips over beeldbellen

Verhalen-bundel ‘innovatie in het verpleeghuis’

Op 13 juni 2019 nam de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer, uit handen van ‘onze’ Jeanine Wesselink en Ismay Kremers (Stichting Vredewold) de ActiZ-publicatie ActiZ-Innovatie-in-het-verpleeghuis in ontvangst. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Ook maken ze duidelijk hoe deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit en verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis.

De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

De robot heeft haar intrede gedaan in de zorg

Onderaan deze pagina vindt u het overzicht van de diverse technologie die wij inzetten.

De visie van ZorgAccent op zorgtechnologie

Waarom zorgtechnologie?
Zoals we allemaal inmiddels weten, neemt de komende jaren het aantal ouderen in Nederland enorm toe. Zo waren er volgens het CBS (2017) in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal tot 2041 oplopen tot 4,7 miljoen. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking dan 65-plus is.

Meer ouderen: meer zorgvraag
Door het toenemend aantal ouderen in Nederland, stijgt de zorgvraag. Dit komt omdat ouderen procentueel gezien vaker een chronische ziekte hebben, waarbij ondersteuning nodig is, dan jongeren.

Minder zorgmedewerkers en hoge werkdruk
Naast dat door het toenemende aantal ouderen de zorgvraag toeneemt, neemt het aantal werkenden in de gezondheidszorg afz. Dit betekent dat het verzorgend en verplegend personeel steeds meer handelingen moet verrichten in minder tijd. Hierdoor stijgt de werkdruk voor de zorgverleners. Door het toenemen van de werkdruk neemt de kans op ziekte bij het verzorgend en verplegend personeel toe. Daarnaast wordt het werk zo minder aantrekkelijk, waardoor zelfs bijna de helft van de zorgverleners wel eens denkt aan het stoppen met werken in de gezondheidszorg.

Oplossing? Doelmatige zorg & zorgtechnologie
Om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden, zetten wijkverplegingsorganisaties in op doelmatige zorg. Dit wordt ook sterk aangemoedigd door de zorgverzekeraar. Om die reden zet ZorgAccent bij haar cliënten hulpmiddelen in. Hierdoor zijn deze mensen zelfstandiger en hebben ze minder persoonlijke zorg nodig. Ook zet ZorgAccent zorgtechnologie in. Naast dat wij al veel gebruik maken van erkende, inmiddels gebruikelijke, zorgtechnologie, kijken we in toenemende mate naar hoe (nieuwe) technologie nog meer kan ondersteunen in de dagelijkse zorg.

Dit vraagt om een duidelijke visie op zorgtechnologie:

Bij de inzet van technologie staat de cliënt/bewoner altijd centraal. Technologische hulpmiddelen worden, waar mogelijk, ingezet om de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner te waarborgen en/of te verbeteren. Het doel van het inzetten van zorgtechnologie is niet het vervangen van de zorgverlener, maar ondersteunen in het zorgproces.’

Zorg van Nu

 

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer