Zorgtechnologie voor zorg aan ouderen Beeldbellen, zorgrobot Tessa en Pepper

Het doel van het inzetten van zorgtechnologie is niet het vervangen van de zorgverlener, maar ondersteunen in het zorgproces.’

Bij de inzet van technologie staat de cliënt/bewoner altijd centraal. Technologische hulpmiddelen worden, waar mogelijk, ingezet om de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner te waarborgen en/of te verbeteren.
Zorg van Nu

Woonzorg
Zo werkt zorgrobot Karel Pepper mee aan structuur van bewoners op een huiskamer en wijst vriendinnetje Annabel bezoekers de weg op locatie De Hoge Es. Of spelen bewoners een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel!
Op deze pagina leest u meer over zorgrobot Pepper.

 

Wijkverpleging
Zorgrobot Tessa brengt structuur aan in het leven van een cliënt zodat ze langer thuis kan blijven wonen, en bewoners doen een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel! Enkele voorbeelden van hoe technologie onze medewerkers ondersteunt bij het geven van gewone maar tegelijk ook bijzondere zorg. Er is veel mogelijk: wij brengen het op deze pagina in beeld.

 

 

De verhalen-bundel ‘Innovatie in het verpleeghuis’

De visie van ZorgAccent op zorgtechnologie

Waarom zorgtechnologie?

Zoals we allemaal inmiddels weten, neemt de komende jaren het aantal ouderen in Nederland enorm toe. Zo waren er volgens het CBS (2017) in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal tot 2041 oplopen tot 4,7 miljoen. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking dan 65 jaar of ouder is.

Meer ouderen: meer zorgvraag

Door het toenemend aantal ouderen in Nederland, stijgt de zorgvraag. Dit komt omdat ouderen procentueel gezien vaker een chronische ziekte hebben, waarbij ondersteuning nodig is, dan jongeren.

Minder zorgmedewerkers en hoge werkdruk

Naast dat door het toenemende aantal ouderen de zorgvraag toeneemt, neemt het aantal werkenden in de gezondheidszorg afz. Dit betekent dat het verzorgend en verplegend personeel steeds meer handelingen moet verrichten in minder tijd. Hierdoor stijgt de werkdruk voor de zorgverleners. Door het toenemen van de werkdruk neemt de kans op ziekte bij het verzorgend en verplegend personeel toe. Daarnaast wordt het werk zo minder aantrekkelijk, waardoor zelfs bijna de helft van de zorgverleners wel eens denkt aan het stoppen met werken in de gezondheidszorg.

Oplossing? Doelmatige zorg & zorgtechnologie

Om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden, zetten wijkverplegingsorganisaties in op doelmatige zorg. Dit wordt ook sterk aangemoedigd door de zorgverzekeraar. Om die reden zet ZorgAccent bij haar cliënten hulpmiddelen in. Hierdoor zijn deze mensen zelfstandiger en hebben ze minder persoonlijke zorg nodig. Ook zet ZorgAccent zorgtechnologie in. Naast dat wij al veel gebruik maken van erkende, inmiddels gebruikelijke, zorgtechnologie, kijken we in toenemende mate naar hoe (nieuwe) technologie nog meer kan ondersteunen in de dagelijkse zorg.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer