Zoeken
Lees voor

Zorgtechnologie

ondersteuning van uw zorg dankzij zorgtechnologie

ZorgAccent_Beeldzorg

ZorgAccent zet zowel in de woonzorg als in de wijk ICT en techniek in vele vormen in om kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo begroet robot Karel Pepper de bezoekers bij de revalidatieafdeling van De Schoppe. Tessa brengt structuur aan in het leven van een cliënt zodat ze langer thuis kan blijven wonen, en bewoners doen een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel! Enkele voorbeelden van hoe technologie onze medewerkers ondersteunt bij het geven van gewone maar tegelijk ook bijzondere zorg. Er is veel mogelijk: wij brengen het op deze pagina in beeld.

Zorgtechnologie bij ZorgAccent

Beeldzorg: regelmatig persoonlijk contact

Beeldzorg is een aanvulling op de bestaande zorg. Soms vervangt het een zorgmoment ter plekke. Beeldcontact kan plaatsvinden zo vaak als nodig, minimaal één keer per week. We spreken met u af wanneer we beeldbellen met u. Let op: dit is geen alarmeringssysteem!

Welke zorg kunt u via beeldzorg krijgen?

Het gaat om zorg waarvoor de verzorgende of verpleegkundige uit uw wijk niet letterlijk bij u in huis aanwezig hoeft te zijn, bijvoorbeeld:

  • een controle ‘s ochtends om na te gaan of u de nacht goed doorgekomen bent (bijvoorbeeld als u diabetes heeft en daarbij soms moeilijk wakker wordt)
  • een gesprek over de vragen en problemen waar u door uw ziekte tegenaan loopt
  • meekijken met een handeling waarover u zich nog wat onzeker voelt (bijvoorbeeld het meten van uw bloedsuiker)
  • herinneren aan het innemen van uw medicijnen en controleren of het de juiste medicatie is
  • kijken of u klaar bent om naar bed te gaan en bijvoorbeeld niet in uw stoel in slaap bent gevallen
  • een evaluatiegesprek over de zorg die u van ons ontvangt

Wat kost beeldzorg?

Het aanraakscherm krijgt u gratis in bruikleen. Beeldzorg door onze wijkteams valt onder de Zorgverzekeringswet. Uw team wijkverpleging kan u er meer over vertellen.

Karel en Annabella Pepper

Begonnen als receptionist op de revalidatieafdeling van De Schoppe, is robot Karel Pepper inmiddels gepromoveerd naar de huiskamer. Hier geeft hij structuur aan de dag door op zijn scherm te laten zien wat de komendeactiviteit is. Binnenkort kan hij de krant voorlezen of een muziekje draaien. Karel weet ook wanneer de cliënt therapie heeft: desgewenst geeft hij een signaaltje zodat de cliënt de therapie niet vergeet.

Karel heeft een vriendinnetje. Ze heet Annabel en werkt op woonzorglocatie De Hoge Es. Annabel heeft de ontvangstapplicatie van Karel overgenomen en wijst bezoekers op De Hoge Es de weg. Met de komende verbouwing van deze locatie is dit een mooie oplossing voor de bezoekers

Tessa

Onze sociale robot Tessa biedt ondersteuning bij de dagelijkse structuur. Tessa helpt bij de voorbereiding van taken, bij het stimuleren van stimuleren van activiteiten en bij het uitvoeren van routinematige handelingen.
Tessa kan praten, geeft suggesties en deelt herinneringen. Deze tekst is op
afstand via een app in te plannen.

Zorgtechniek_CRDL

CRDL

De CRDL [kreddel] reageert door middel van huid-op-huidcontact. Er ontstaan rustgevende en herkenbare geluiden, die veranderen naarmate je een andere beweging maakt. Een mooi hulpmiddel voor bewoners waarmee contact maken moeilijk verloopt

Zorgtechniek_Magic-Flute_ZorgAccent

MAGIC FLUTE

De Magic Flute is een elektronisch muziekinstrument. Zelfs met heel weinig blaaskracht is het instrument te bespelen. Door het hoofd tijdens het spelen omhoog en omlaag te bewegen, verandert de toonhoogte.

Zorgtechniek_Tovertafel_ZorgAccent

Tovertafel

Door bevestiging van een speciale beamer boven een tafel, creëren we razendsnel een tovertafel. De beamer projecteert beelden die uitnodigen om ze aan te raken. Na aanraking van het beeld, een mooie bloem bijvoorbeeld, verandert deze. De bloem groeit, wisselt van kleur of laat een blaadje vallen. Een tovertafel is laagdrempelig en uitdagend en bevat veel verschillende onderwerpen. Ook mensen die in zichzelfgekeerd zijn, of dementeren, vinden de beelden mooi en de geluiden aangenaam. De tovertafel daagt uit tot gesprekken met elkaar. Je ziet mensen genieten van de geluiden en de bewegingen op tafel.

Herinneringen ophalen aan de belevenistafel

De belevenistafel is verrijdbaar en bevat verschillende interactieve spellen, muziek en informatie. De ‘computertafel’ werkt als een grote iPad waarop allerlei liedjes en filmpjes te beluisteren en te bekijken zijn. Een vrijwilliger lost samen met één of enkele deelnemers een kruiswoordpuzzel op en de ander doorloopt een doolhof. Aan de belevenistafel is het ook fijn herinneringen ophalen met historische foto’s en met platen waarop oude gebruiksvoorwerpen te zien zijn. Het nodigt uit tot gesprek en voor iedereen is er wel iets

Knuffelrobot

Een knuffelrobot is een zogenaamde sociale zorgrobot. Ze reageren op hun omgeving en op aanraking. Mensen (met dementie) die behoefte hebben aan sociaal contact zijn vaak heel blij met zo’n robotdier. Knuffel of aai je het robotdiertje, dan reageert hij daarop met geluiden of een beweging. Dit heeft een kalmerend effect en soms roept het ook emotionele reacties op.

Medido

De Medido is een slim apparaatje dat vooral geschikt is voor ouderen die thuis wonen, en verschillende medicijnen moeten innemen. Deze slimme medicijndispenser helpt de client eraan te herinneren om de juiste medicatie, op de juiste tijd in te nemen. De Medido voorkomt dat de wijkverpleging meerdere keren per dag langs moet komen.

Oproepsysteem

Het oproepsysteem dat we binnen de woonzorglocaties van ZorgAccent gebruiken heeft meerdere functies. Allemaal hebben ze tot doel om mensen die zorg nodig hebben, zoveel mogelijk vrijheid te geven. Sensoren zorgen ervoor dat medewerkers een signaal ontvangen als een bewoner ’s nachts onrustig is of uit bed gaat. Ook is het systeem zo in te stellen dat de medewerker een oproep krijgt als iemand – ongewenst – de deur opent.

Verhalen-bundel ‘innovatie in het verpleeghuis’

Op 13 juni 2019 nam de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer, uit handen van ‘onze’ Jeanine Wesselink en Ismay Kremers (Stichting Vredewold) de ActiZ-publicatie ActiZ-Innovatie-in-het-verpleeghuis in ontvangst. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Ook maken ze duidelijk hoe deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit en verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis.

De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer