Zorgtechnologie, beeldzorg & Robotica voor ouderen

Het doel van het inzetten van zorg in combinatie met technologie in de ouderenzorg is niet het vervangen van de zorgverlener, maar ondersteunen in het zorgproces.

Bij de inzet van technologie staat de cliënt/bewoner altijd centraal. Technologische hulpmiddelen worden, waar mogelijk, ingezet om de kwaliteit van leven van de cliënt/bewoner te waarborgen en/of te verbeteren.

Woonzorg

Tovertafel
Een beamer projecteert beelden die uitnodigen om ze aan te raken. Je ziet mensen genieten van de geluiden en de bewegingen op tafel.

Op deze pagina leest u meer over de Tovertafel.

Zorgrobot Karel Pepper
Zo werkt zorgrobot Karel Pepper mee aan structuur van bewoners op een huiskamer en wijst vriendinnetje Annabel bezoekers de weg op locatie De Hoge Es. Of spelen bewoners een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel!
Op deze pagina leest u meer over zorgrobot Pepper.

Wijkverpleging

Zorgrobot Tessa brengt structuur aan in het leven van een cliënt zodat ze langer thuis kan blijven wonen, en bewoners doen een spelletje met familie op een belevenis- of tovertafel! Enkele voorbeelden van hoe technologie onze medewerkers ondersteunt bij het geven van gewone maar tegelijk ook bijzondere zorg. Er is veel mogelijk: wij brengen het op deze pagina in beeld.

 

Lees hier de verhalen-bundel ‘Innovatie in het verpleeghuis’ van brancheorganisatie Actiz met een bijdrage van ZorgAccent


De visie van ZorgAccent op technologie

Waarom zorgtechnologie?

Zoals we allemaal inmiddels weten, neemt de komende jaren het aantal ouderen in Nederland enorm toe. Zo waren er volgens het CBS (2017) in 2012 ongeveer 2,7 miljoen 65-plussers in Nederland. Naar verwachting zal dit aantal tot 2041 oplopen tot 4,7 miljoen. Dit betekent dat ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking dan 65 jaar of ouder is.

Zorg en technologie bij ouderenzorg als oplossing bij toenemende vraag

Door het toenemend aantal ouderen in Nederland, stijgt de zorgvraag. Dit komt omdat ouderen procentueel gezien vaker een chronische ziekte hebben, waarbij ondersteuning nodig is, dan jongeren.

Minder zorgmedewerkers en hoge werkdruk

Naast dat door het toenemende aantal ouderen de zorgvraag toeneemt, neemt het aantal werkenden in de gezondheidszorg afz. Dit betekent dat het verzorgend en verplegend personeel steeds meer handelingen moet verrichten in minder tijd. Hierdoor stijgt de werkdruk voor de zorgverleners. Door het toenemen van de werkdruk neemt de kans op ziekte bij het verzorgend en verplegend personeel toe. Daarnaast wordt het werk zo minder aantrekkelijk, waardoor zelfs bijna de helft van de zorgverleners wel eens denkt aan het stoppen met werken in de gezondheidszorg.

Oplossing? Doelmatige zorg & technologie

Om de zorg betaalbaar en mogelijk te houden, zetten wijkverplegingsorganisaties in op doelmatige zorg. Dit wordt ook sterk aangemoedigd door de zorgverzekeraar. Om die reden zet ZorgAccent bij haar cliënten hulpmiddelen in. Hierdoor zijn deze mensen zelfstandiger en hebben ze minder persoonlijke zorg nodig. Ook zet ZorgAccent technologie in. Naast dat wij al veel gebruik maken van erkende, inmiddels gebruikelijke, zorgtechnologie, kijken we in toenemende mate naar hoe (nieuwe) technologie nog meer kan ondersteunen.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer