Zoeken
Lees voor

Ergotherapie voor ouderen

De ergotherapeut biedt u praktische oplossingen voor de gevolgen van ziekte, een handicap of ouderdom voor ouderen.

De ergotherapeut onderzoekt, behandelt, adviseert en begeleidt volwassen mensen, ouderen en hun mantelzorger. Dit maakt dat het u weer lukt om betekenisvolle activiteiten in uw leef-, woon- of werkomgeving en in uw vrije tijd te ondernemen. Daardoor gaat uw kwaliteit van leven met sprongen vooruit.

De ergotherapeuten van ZorgAccent werken binnen de woonzorg van ZorgAccent. Maar zij ondersteunen u ook graag thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Samen werken wij aan uw zorg & welzijn

De vakgroep ergotherapie maakt deel uit van de paramedische dienst. Onze kracht is de multidisciplinaire aanpak: dit betekent dat wij nauw samenwerken met onder meer onze collega’s fysiotherapeuten, logopedisten, specialisten ouderen geneeskunde en psychologen. Ook werken we nauw samen met de zorgteams woonzorg en thuiszorg van ZorgAccent. Met als doel: u zo goed mogelijke zorg en begeleiding te geven.

 

Wat kan het team ergotherapie in Almelo voor mij betekenen?

 • Wij lossen problemen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten op.
  Bijvoorbeeld: zitten, liggen, in-uit bed, douchen, aan-/uitkleden, huishoudelijke activiteiten en  hobby’s.
 • Wij leren u hoe u opnieuw of op een andere manier vaardigheden aanleert.
 • Wij adviseren u welke tijdelijke of blijvende hulpmiddelen er zijn om uw woning aan te passen. Ook begeleiden we u graag bij het aanvragen en gebruik hiervan.
 • Wij leren u hoe u zich binnen- en buitenshuis verplaatst. Bijvoorbeeld op een aangepaste fiets, (elektrische) rolstoel, trippelwerkstoel of een scootmobiel.
 • Wij bekijken tijdens een bezoek aan uw huis hoe u voorkomt dat u valt.
 • Wij adviseren hoe u uw dag het beste indeelt, waarbij de ergotherapeut rekening houdt met uw belastbaarheid.

Wat zijn onze specialismen?

 • Geriatrische revalidatie
 • Neurorevalidatie
 • Cognitieve revalidatie
 • Kwetsbare ouderen
 • Sensorische informatieverwerking bij dementie
 • Multiple Sclerose
 • De ziekte van Parkinson
 • Valpreventie
 • Fysieke belasting tillen / transfers
 • Zit- en ligproblematiek
 • Decubitus preventie

Verwijzing en vergoeding ergotherapie voor ouderen

Voor een bezoek of behandeling van de ergotherapeut heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Uw  behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Ergotherapie valt onder het verplicht eigen risico.

Let op! Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polis of zij de kosten voor inzet van ergotherapie vergoeden.

Contact opnemen met een ergotherapeut?

Maak kennis met het team ergotherapeuten.

Samenwerking

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten voor u klaar. Omdat wij zo nauw samenwerken kunnen wij uw behandelingen optimaal op elkaar afstemmen.

 

De logopedisten helpen u beter te spreken en te slikken. Zij hebben uitgebreide ervaring en kennis in de ouderenzorg.

Lees meer

De fysiotherapeuten van ZorgAccent hebben uitgebreide kennis en ervaring in de ouderenzorg.

Lees meer

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer