Zoeken
Lees voor

Dementie

Dementie... wat nu?

U vermoedt dat iemand in uw omgeving een vorm van dementie heeft. U merkt dat hij vergeetachtig wordt. Of u vindt dat het gedrag verandert. De persoon wordt eerder agressief, boos of juist verdrietig. In deze situatie adviseert onze casemanagers dementie u graag. Zij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van dementie. Zij begeleiden en adviseren de persoon met dementie en zijn naasten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld en ondersteunt hem zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan wonen. Als het thuis niet meer gaat begeleiden zij de persoon met dementie ook bij de verhuizing naar een Net als Thuis woonzorglocaties.

Wat is dementie?

Dementie is een proces van achteruitgang van de hersenfuncties. De hersencellen sterven af en de hersenfuncties raken onherstelbaar beschadigd. Uiteindelijk tast dementie alle hersengebieden aan. Het deel van de hersenen waarmee we doordacht handelen is beschadigd of functioneert zelfs helemaal niet meer bij mensen met dementie. Met dat deel houden we juist ons gevoel in bedwang. Mensen met dementie reageren daarom bijna altijd impulsief.

Het verloop

Niet alle soorten dementie verlopen hetzelfde. De ene verloopt geleidelijk en de andere juist schoksgewijs. Vaak begint dementie met een stoornis in het opnemen van nieuwe informatie en vergeetachtigheid. Soms zijn gedragsveranderingen de eerste verschijnselen.

Gespecialiseerde casemanagers dementie voor al uw vragen over dementie

Als u een vorm van dementie vermoedt bij iemand in uw omgeving, wilt u vast graag antwoord op uw vragen. Waar kan ik rekening mee houden? Hoe verloopt het proces van dementie? Voor al deze vragen kunt u terecht bij een van onze casemanagers dementie. Als u dat graag wil, kan de verpleegkundige bij u thuis op bezoek komen voor een gesprek. Dit is gratis. Vraag bij een wijkteam bij u in de buurt om u in contact te brengen met één van onze casemanagers dementie of mail naar casemanagersdementie@zorgaccent.nl

 

Specialisten en behandelaars

Bij ZorgAccent werken professionele zorgverleners die worden ondersteund door een team van specialisten en behandelaars. Denk daarbij aan een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, geestelijk verzorger, fysiotherapeut en ergotherapeut. De artsen van ZorgAccent zijn medisch specialisten die de medische verantwoordelijkheid overnemen van uw huisarts.

Wilt u meer lezen over dementie?

Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:
Alzheimer Nederland
Alzheimer Experience

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Kleinschalig wonen

Als het thuis niet meer gaat kunt u terecht in een van onze verpleeghuislocaties. Om u die zorg te geven die het best bij u past, werkt ZorgAccent in kleine, vaste zorgteams die persoonsgericht werken en alle zorgtaken uitvoeren. Alle medewerkers zijn geschoold in het ziektebeeld dementie en verlenen vanuit de kennis professionele zorg. ‘Hoe zou ik het thuis oplossen’ is de centrale vraag bij het zoeken naar andere oplossingen. Het streven: minder verstikkende regels en meer leef- en werkruimte. Samen met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers vormen zorgmedewerkers een kleine, hechte gemeenschap, waarin gezamelijk beslissingen genomen worden en met elkaar nagedacht wordt over situaties en mogelijke oplossingen. Dit betekent dat u binnen onze huizen helemaal uzelf kunt zijn.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer