Zoeken Zoeken
Voorlezen Lees voor

Revalidatie

Revalidatie en kortdurende opname na bijvoorbeeld een operatie van knie of heup

ZorgAccent_Revalidatie-546

Bij de revalidatieafdeling van ZorgAccent kunt u terecht voor klinische en poliklinische behandelingen van onder andere fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent uit het ziekenhuis en thuis onvoldoende verzorging of mogelijkheden hiervoor heeft. U kunt bij de revalidatieafdeling onder andere revalideren na een beroerte, na een operatie aan uw knie of heup of na een andere operatie.

Revalidatie en kortdurende opname

U wordt na ziekenhuisopname opgenomen om te revalideren op de revalidatieafdeling van ZorgAccent. In een gemoedelijke sfeer werkt u intensief samen met een team van behandelaars en verzorgenden aan uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid, zodat u op korte termijn weer terug kunt naar uw eigen woonomgeving. Het kan zijn dat er blijvende gevolgen zijn van een ziekte of aandoening. In dat geval leert u om zo goed mogelijk met deze beperking(en) om te gaan. Indien u niet meer naar uw huidige woning terug kunt, zoeken wij samen met u een andere geschikte woonvorm.

 

Therapeutisch klimaat: zo snel mogelijk zelfstandig

Op de revalidatieafdeling werken we volgens het Therapeutisch Klimaat. Dit houdt in dat wij u als revalidant stimuleren om dát te oefenen wat nodig is om zo snel mogelijk weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren. We werken binnen dit revalidatieprogramma met therapieën die door meerdere disciplines zijn ontwikkeld. Bij opname ontvangt u een weekschema met therapieën waarvoor u bent ingedeeld. Gedurende de dag en avond werkt u, zo nodig onder begeleiding van de zorgmedewerkers, continu aan uw behandeldoelen. Tijdens de therapieën is bezoek niet welkom. Deze therapeutische benadering vraagt veel van u als revalidant. U bent daarom medeverantwoordelijk voor een goede voortgang van het therapeutisch proces. Zodra u voldoende zelfredzaam bent, gaat u in het weekend met proefverlof naar huis, waar u het geleerde in uw thuissituatie kunt toepassen.

 

Behandelteam

Zorgmedewerkers

Op de revalidatieafdeling staat een team van deskundige zorgmedewerkers voor u klaar. Bij opname krijgt u een zorgmedewerker aangewezen als aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. De medewerkers ondersteunen u bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten. In de loop van de revalidatieperiode verschuift het accent van zorgen naar begeleiden. Alles wat u doet gedurende de dag staat in het teken van revalideren. Om de revalidatie goed te laten verlopen, verwachten wij dat u zich actief opstelt.

De zorgmedewerkers worden ondersteund door een team van specialisten:

Geriatrische Revalidatie Zorg

Bij de revalidatieafdeling van ZorgAccent kunnen mensen terecht voor klinische en poliklinische behandelingen van onder andere fysiotherapie, ergotherapie of logopedie. Bijvoorbeeld als men na ontslag uit het ziekenhuis thuis onvoldoende verzorging of mogelijkheden hiervoor heeft. Bij de revalidatieafdeling kunnen mensen revalideren na een beroerte, na een operatie aan een knie of heup of na een andere operatie.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer