Revalidatiecentrum – Revalidatieafdeling ZorgAccent

ZorgAccent is geen revalidatiecentrum maar beschikt wel over een afdeling waar mensen tijdelijk of voor langere tijd verblijven.

Revalidatieafdeling ZorgAccent

Deze vorm van revalidatie is in sommige situaties noodzakelijk omdat thuis onvoldoende mogelijkheid is om de verzorging te bieden die nodig is. Deze tijdelijke vorm van opname bij ZorgAccent gaat altijd in overleg met u en uw mantelzorgers, uw huisarts en contactpersonen bij het ziekenhuis en ZorgAccent.

Geen revalidatiecentrum maar wel revalidatie na ziekenhuisopname

In geval van revalidatiezorg na behandeling in het ziekenhuis, staan er bij ZorgAccent deskundige zorgmedewerkers voor u klaar. Bij opname krijgt u een zorgmedewerker aangewezen als aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. De medewerkers ondersteunen u, waar nodig, bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten. In de loop van de revalidatieperiode verschuift het accent van zorgen naar begeleiden. Alles wat u doet gedurende de dag staat in het teken van revalideren. Om de revalidatie goed te laten verlopen, is het dan ook belangrijk dat u zich actief opstelt.

Revalidatiezorg gericht op zelfredzaamheid

Als de revalidatie van ZorgAccent u opneemt, gebeurt dit in goed overleg en in een gemoedelijke sfeer. U werkt intensief samen met een team van behandelaars en verzorgenden aan uw zelfredzaamheid. De revalidatie is gericht op terugkeer naar uw eigen woonomgeving. Soms zijn er blijvende gevolgen na behandeling van uw aandoening in het ziekenhuis. In dat geval leert u om zo goed mogelijk met deze beperking(en) om te gaan. Lukt het niet meer om naar uw huidige woning terug te keren, dan zoeken wij samen met u een andere geschikte woonvorm.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer