Zoeken
Lees voor

Revalidatiecentrum

ZorgAccent is geen revalidatiecentrum, maar we beschikken wel over een revalidatieafdeling waar mensen tijdelijk of voor langere tijd verblijven.

Deze vorm van revalidatie is in sommige situaties noodzakelijk omdat thuis onvoldoende mogelijkheid is om de verzorging te bieden die nodig is. Deze tijdelijke vorm van opname bij ZorgAccent gaat altijd in overleg met u en uw mantelzorgers, uw huisarts en contactpersonen bij het ziekenhuis en ZorgAccent.

Revalidatie na ziekenhuisopname

In geval van revalidatie na behandeling in het ziekenhuis, staan er bij ZorgAccent deskundige zorgmedewerkers voor u klaar. Bij opname krijgt u een zorgmedewerker aangewezen als aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. De medewerkers ondersteunen u, waar nodig, bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten. In de loop van de revalidatieperiode verschuift het accent van zorgen naar begeleiden. Alles wat u doet gedurende de dag staat in het teken van revalideren. Om de revalidatie goed te laten verlopen, is het dan ook belangrijk dat u zich actief opstelt.

Revalidatie gericht op zelfredzaamheid

Als de revalidatieafdeling van ZorgAccent u opneemt, gebeurt dit in goed overleg en in een gemoedelijke sfeer. U werkt intensief samen met een team van behandelaars en verzorgenden aan uw zelfredzaamheid. De revalidatie is gericht op terugkeer naar uw eigen woonomgeving. Soms zijn er blijvende gevolgen na behandeling van uw aandoening in het ziekenhuis. In dat geval leert u om zo goed mogelijk met deze beperking(en) om te gaan. Lukt het niet meer om naar uw huidige woning terug te keren, dan zoeken wij samen met u een andere geschikte woonvorm.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer