Klachten, suggesties of contact met vertrouwenspersoon?

ZorgAccent werkt samen met een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon WZD van het (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR). Deze persoon is volledig onafhankelijk van ZorgAccent.

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Maar waar gewerkt wordt, gaat soms ook wel eens iets mis.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of een tip om deze te verbeteren? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend.

Als u er samen niet uitkomt, of als u het moeilijk vindt om het gesprek met de betrokken medewerker aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionarissen. In een persoonlijk gesprek kunt u uw onvrede toelichten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en met u in gesprek gaan over de mogelijkheden en procedures. We willen waar mogelijk het vertrouwen herstellen, maar we willen vooral ook graag leren van situaties.

Ook als u een suggestie heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze bewoners, cliënten en mantelzorgers met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.

Bekijk via deze link de klachtenregeling van ZorgAccent.

Klachtenfunctionarissen bij ZorgAccent:

Rhea Platenkamp en Jo-Anne Huijnen. Bereikbaar per mail: klachten@zorgaccent.nl
Telefonisch via 0900 0678 of door het formulier hieronder in te vullen. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Komt u er niet uit met het team, omschrijf dan uw klacht of suggestie in dit formulier:  De cliëntenvertrouwenspersoon WZD
  (Wet Zorg en Dwang)

  Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgverlener om moet gaat met zorg die in het belang van de cliënt noodzakelijk is, maar waar de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger het niet mee eens is. De Wet Zorg en Dwang (afgekort WZD) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

  In de wet zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.

  De cliëntenvertrouwenspersoon WZD (Wet Zorg en Dwang) is er voor u of voor u als familielid als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht. De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de cliënt (en/of zijn vertegenwoordiging) en is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.

  De cliëntenvertrouwenspersonen gekoppeld aan ZorgAccent is Jody Kurvink. Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van ZorgAccent.

  Heeft u een vraag, een klacht of een probleem?
  Neem dan gerust contact op met Jody. Uw vraag is welkom en veilig.

  Jody Kurvink
  LSR-cliëntenvertrouwenspersoon Wzd
  M 06 11 50 61 48 | T 088-2015920
  j.kurvink@hetlsr.nlwww.hetlsr.nl
  (werkdagen: ma, di, do en vrijdagochtend)


  Download hier de folder Wet zorg en dwang.

  Onafhankelijke klachtencommissie

  Iedere zorginstelling heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie behandelt met name klachten over zorg en behandeling van cliënten.

  Als u na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.
  De klachtencommissie behandelt geen klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg.

  Onze contactpersoon voor de onafhankelijke klachtencommissie is:
  mevrouw S. ten Bokum
  Postbus 5019
  7600 GA Almelo
  tel. 0900 2 453 453

  Geschillencommissie Zorg

  U heeft een klacht bij ons ingediend en het is niet gelukt om de klacht onderling (of samen met de klachtenfunctionaris) op te lossen. Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg.
  ZorgAccent is met ingang van
  01-01-2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
  U kunt de Geschillencommissie Verpleging Verzorging Geboortezorg bereiken via
  070 310 5380 (Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur).

  Klachten die betrekking hebben op de Wet Zorg en Dwang worden ter beoordeling voorgelegd aan de KCOZ – Klachtencommissie onvrijwillige zorg.

   Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

   Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

   Medewerker

   Onze cliënten
   waarderen
   ons met een 9.4

   Beoordeel ons op
   Zorgkaart Nederland

   zorgkaartnederland zorgaccent
   kaart locatie footer