Zoeken
Lees voor

Praktijkverpleegkundige

Praktijkverpleegkundige bij ZorgAccent

De Praktijkverpleegkundigen van ZorgAccent verlenen ondersteuning binnen de diverse verpleegafdelingen van ZorgAccent aan bewoners / mantelzorgers, zorgmedewerkers en specialisten ouderengeneeskunde. Zij vormen de verbinding tussen de arts en de zorgmedewerkers.

Praktijkverpleegkundige voor diagnose, consultatie en zorg voor bewoners met chronische ziekte

De Praktijkverpleegkundige voert naast verpleegkundige handelingen ook gedelegeerde specialistische zorg uit zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Daarnaast speelt de praktijkverpleegkundige een rol bij de triage en verpleegkundige diagnosestelling. Ook fungeert zij als coach van de verzorgenden. Deskundigheidsbevordering en het leveren van kwaliteitszorg is een belangrijke taak van de praktijkverpleegkundige. Uitgangspunt is dat wij altijd zorg op maat leveren; daarbij staat de autonomie en kwaliteit van leven van de bewoner centraal.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer