Praktijkverpleegkundige

Praktijkverpleegkundige bij ZorgAccent

De Praktijkverpleegkundigen van ZorgAccent verlenen ondersteuning binnen de diverse verpleegafdelingen van ZorgAccent aan bewoners / mantelzorgers, zorgmedewerkers en specialisten ouderengeneeskunde. Zij vormen de verbinding tussen de arts en de zorgmedewerkers.

Flierborgh

Praktijkverpleegkundige voor diagnose, consultatie en zorg voor bewoners met chronische ziekte

De Praktijkverpleegkundige voert naast verpleegkundige handelingen ook gedelegeerde specialistische zorg uit zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Daarnaast speelt de praktijkverpleegkundige een rol bij de triage en verpleegkundige diagnosestelling. Ook fungeert zij als coach van de verzorgenden. Deskundigheidsbevordering en het leveren van kwaliteitszorg is een belangrijke taak van de praktijkverpleegkundige. Uitgangspunt is dat wij altijd zorg op maat leveren; daarbij staat de autonomie en kwaliteit van leven van de bewoner centraal.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer