Palliatieve thuiszorg en zorg thuis

In de laatste fase van uw leven kan ZorgAccent palliatieve terminale zorg verlenen voor ouderen.

Dit houdt in dat wij naast aandacht voor uw medische problemen zoals pijn en benauwdheid, ook oog hebben voor psychische of sociale problemen, zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Natuurlijk ondersteunen wij ook uw naasten in deze moeilijke fase.

palliatieve zorg

Een waardige afronding van het leven met Palliatieve zorg thuis of thuiszorg voor ouderen

ZorgAccent vindt dat mensen, waar mogelijk, zoveel mogelijk zelf de regie moeten hebben over hun stervensproces. Dit betekent dat wij er alles aan doen om het levenseinde te laten verlopen, zoals u dat zelf graag wilt. ZorgAccent biedt hierin ondersteuning op maat, passend bij u en begeleid door goede professionals. Hierin speelt het directe contact tussen u en onze zorgverlener een belangrijke rol. Onze zorgverleners zijn ervaren en zeer deskundig op het terrein van palliatieve terminale zorg.

Thuis sterven

Wilt u in uw eigen huis afscheid nemen van het leven? Binnen de wijkverpleging van ZorgAccent werken 4 medewerkers als gediplomeerde Zorgconsulent Palliatieve Zorg (ZPZ). Zij ondersteunen ook hun collega’s bij vragen op het gebied van palliatieve zorg. Daarnaast hebben wij een nachtzorgteam dat in de terminale fase waak- en slaapdiensten kan worden ingezet. Uw team wijkverpleging kan u hier meer informatie over geven.

Hospice Noetsele

In de laatste levensfase kan het ook voor u als mantelzorger te zwaar worden om iemand thuis nog de vereiste zorg te geven. Is uw naaste ontslagen uit het ziekenhuis en is het onmogelijk om thuis passende zorg te verlenen? Dan kunt u terecht in Hospice Noetsele. Dit hospice is een gerenoveerde villa in een bosrijke omgeving. In dit huis nemen mensen die in hun laatste levensfase zijn, waardig afscheid van het leven. Dit gebeurt in alle rust waarbij onze medewerkers de juiste zorg bieden. Hospice Noetsele ademt een gastvrije sfeer uit die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer