ZorgAccent onderweg naar de toekomst

Informatie over de transformatie

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is een groot goed. Een gevolg hiervan is dat het aantal ouderen in onze samenleving sterk zal toenemen. Over twintig jaar is het aantal 65+-ers toegenomen met meer dan 40%. Het aantal 80+-ers neemt nog sterker toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen mensen die 80 jaar of ouder zijn, dat is twee keer zoveel als nu[1]. Op de arbeidsmarkt is het eigenlijk andersom: er zijn in de toekomst, als we niets doen, minder mensen beschikbaar om in de zorg te werken.

ZorgAccent bereidt zich hier op voor, zodat ook in de toekomst goede zorg gegeven kan worden aan mensen die dat nodig hebben. Daarom werken we aan 6 thema’s:

Bij ZorgAccent wil je werken

We gaan er nog meer voor zorgen dat het fijn werken is bij ZorgAccent. Voor bestaande én voor nieuwe medewerkers, en ook voor vrijwilligers. Werkplezier, jezelf kunnen ontwikkelen, goede arbeidsomstandigheden en persoonlijke aandacht: dat was, is en blijft belangrijk.

Bij ZorgAccent zorgen wij samen

We hebben aandacht voor de zelfredzaamheid en de eigen regie van de cliënt. En we werken daarin nauw samen met naasten, mantelzorgers en familie. Dat doen we voor mensen die bij ons wonen en ook in de wijk. Want alleen als we allemaal ons steentje bijdragen, als professionals én als naasten, kunnen we in de toekomst goede zorg blijven geven.

Bij ZorgAccent gebruiken wij technologie voor goede zorg

Hulpmiddelen, ICT en zorgtechnologie: ze maken het mogelijk voor mensen om langer zelfredzaam te zijn en eigen regie te hebben. Ze helpen ook omdat daardoor de zorgmedewerkers  en mantelzorgers het fysiek langer kunnen volhouden, en omdat we daarmee slimmer kunnen reageren op zorgvragen.

Bij ZorgAccent maken wij keuzes

Steeds meer mensen wonen thuis, ook als ze ouder worden en meer zorg nodig hebben. En als mensen bij ZorgAccent komen wonen hebben ze vaak specialistische zorg nodig. ZorgAccent wil goed zijn in wat ze doet. Dan moet je soms ook keuzes maken: wat doen we zelf omdat dat bij ons past en we echt toegevoegde waarde hebben, en wat doen we samen met andere organisaties.

Bij ZorgAccent doen wij dat zo

ZorgAccent werkt met zelfsturende teams en daardoor hebben zorgprofessionals de ruimte om zelf te bepalen, met elkaar, hoe zij de zorg zo goed mogelijk organiseren en uitvoeren. ZorgAccent denkt in mogelijkheden, en gaat dat nog bewuster doen: we plannen, evalueren en ontwikkelen door. Zo gaan we onderweg naar de toekomst.

Bij ZorgAccent werken wij duurzaam

Dat doen we door bewust om te gaan met de middelen die we hebben, elke dag een klein beetje duurzamer te denken en te doen, de CO2 uitstoot te reduceren en circulair in te kopen. Zo dragen we als ZorgAccent bij aan een zo goed mogelijke toekomst voor onze cliënten, medewerkers en de generaties die gaan komen.

[1] Bron: Programma Wonen met Zorg, 2022, https://open.overheid.nl/repository/ronl-77e877afb987ba3a86f5e5cdd11a7db73475295c/1/pdf/programma-wonen-en-zorg-voor-ouderen.pdf

 

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer