Zoeken
Lees voor

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Wat zegt ZorgAccent over kwaliteit?
Hoe verantwoorden wij ons?

ZorgAccent heeft deskundige medewerkers in dienst die hun vak verstaan. Zij leveren goede kwaliteit van zorg; iedere dag en iedere minuut. Iedere mens is uniek en vraagt iets anders. Onze medewerkers werken vanuit het vanzelfsprekende principe dat de kwaliteit van zorg goed is, wanneer zij antwoord kunnen geven op de vraag en voldoen aan de behoefte van de mensen aan wie zij zorg verlenen. Hierbij denken onze medewerkers in mogelijkheden, maar zij weten ook waar de grenzen liggen. Jaarverslag kwaliteit 2018

Ina Kerkdijk (directeur woonzorg) en Eefje van Keeken (verpleegkundige) werkten mee aan dit artikel over of en hoe je kwaliteit kunt meten in de woonzorg.

Kwaliteitsplan 2019

De bestuurder en directeur Woonzorg van ZorgAccent hebben in overleg met de medewerkers gekozen voor een kwaliteitsplan op huiskamer- en niet voor een plan op locatieniveau. Wij hebben gekozen voor Huiskamer Notterstee van de Wierdense locatie het Wedervoort.

Kwaliteitsdenken: Primair Proces en Gezonde Organisatie

We hebben het kwaliteitsdenken onderverdeeld in zoals wij dat noemen het Primair proces (de directe leefomgeving van de bewoner/cliënt) en de Gezonde organisatie (de basisveiligheid is op orde en is ondersteunend naar het primaire proces).

Kwaliteitskader woonzorg

In onderstaand schema ziet u uit welke thema’s het primair proces en de gezonde organisatie voor de woonzorg zijn opgebouwd. Wij hebben ons kwaliteitsdenken voor de woonzorg ingepast in de ‘bouwstenen’ van het kwaliteitskader.

Hoge zorgkwaliteit

Kwaliteitskader wijkverpleging

Voor de wijkverpleging wordt op dit moment landelijk een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat ZorgAccent ook binnen de wijkverpleging goede kwaliteit van zorg levert ziet u in deze films.

Klachten en suggesties

Klachtenfunctionaris
Komt u er met de medewerker niet uit of gaat u dit gesprek liever met een andere persoon aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert u over de procedure, adviseert, biedt desgewenst ondersteuning en kan in uw situatie bemiddelen. Onze klachtenfunctionaris is Rhea Platenkamp. U kunt haar bereiken via 0900-0678 (lokaal tarief) of via het formulier: https://www.zorgaccent.nl/over-zorgaccent/klachten-en-suggesties/.

Koploper in de Zorg
ZorgAccent voor de tweede keer Koploper in de Zorg

Lees meer

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer