Zoeken
Lees voor

Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Wat zegt ZorgAccent over kwaliteit?
Hoe verantwoorden wij ons?

ZorgAccent heeft deskundige medewerkers in dienst die hun vak verstaan. Zij leveren goede kwaliteit van zorg; iedere dag en iedere minuut. Iedere mens is uniek en vraagt iets anders. Onze medewerkers werken vanuit het vanzelfsprekende principe dat de kwaliteit van zorg goed is, wanneer zij antwoord kunnen geven op de vraag en voldoen aan de behoefte van de mensen aan wie zij zorg verlenen. Hierbij denken onze medewerkers in mogelijkheden, maar zij weten ook waar de grenzen liggen. Jaarverslag kwaliteit 2018

Ina Kerkdijk (directeur woonzorg) en Eefje van Keeken (verpleegkundige) werkten mee aan dit artikel over of en hoe je kwaliteit kunt meten in de woonzorg.

Kwaliteitsplan 2019

De bestuurder en directeur Woonzorg van ZorgAccent hebben in overleg met de medewerkers gekozen voor een kwaliteitsplan op huiskamer- en niet voor een plan op locatieniveau. Wij hebben gekozen voor Huiskamer Notterstee van de Wierdense locatie het Wedervoort.

Kwaliteitsdenken: Primair Proces en Gezonde Organisatie

We hebben het kwaliteitsdenken onderverdeeld in zoals wij dat noemen het Primair proces (de directe leefomgeving van de bewoner/cliënt) en de Gezonde organisatie (de basisveiligheid is op orde en is ondersteunend naar het primaire proces).

Kwaliteitskader woonzorg

In onderstaand schema ziet u uit welke thema’s het primair proces en de gezonde organisatie voor de woonzorg zijn opgebouwd. Wij hebben ons kwaliteitsdenken voor de woonzorg ingepast in de ‘bouwstenen’ van het kwaliteitskader.

Hoge zorgkwaliteit

Kwaliteitskader wijkverpleging

Voor de wijkverpleging wordt op dit moment landelijk een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat ZorgAccent ook binnen de wijkverpleging goede kwaliteit van zorg levert ziet u in deze films.

Klachten en suggesties

Onze medewerkers doen er alles aan om de zorg zo goed mogelijk te verlenen. Maar waar gewerkt wordt, gaat soms ook wel eens iets mis.

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of een tip om deze te verbeteren? Bespreek dit dan eerst met de persoon die de hulp of dienst heeft verleend. Dat werkt vaak al heel verhelderend. Ook als u een tip heeft om de zorg of dienst te verbeteren horen wij dat graag. Wij zijn voortdurend in gesprek met onze bewoners, cliënten en mantelzorgers met als doel om zo goed mogelijke zorg en diensten te leveren.

Hier kunt u de klachtenregeling ZorgAccent inzien. In deze infographic van Actiz is de nieuwe klachtenregeling schematisch weergegeven.

Komt u er niet uit met het team, omschrijf dan uw klacht of suggestie in dit formulier:

 

 

Onafhankelijke klachtencommissie

Iedere zorginstelling met bopz-aanmerking heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

Deze commissie behandelt met name klachten over zorg en behandeling van gedwongen opgenomen cliënten. Bijvoorbeeld klachten over:

  • dwangbehandeling
  • wilsonbekwaamverklaring
  • toepassing van middelen en maatregelen
  • vrijheidsbeperkingen

Onze contactpersoon voor de onafhankelijke klachtencommissie is:
mevrouw S. ten Bokum
Postbus 5019
7600 GA  Almelo
tel. 074-265 71 79

Geschillencommissie Zorg

U heeft een klacht bij ons ingediend en het is niet gelukt om de klacht onderling (of samen met de klachtenfunctionaris) op te lossen. Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg. ZorgAccent is met ingang van 01-01-2017 aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. U kunt de Geschillencommissie Verpleging Verzorging Geboortezorg bereiken via 070-310 5380 (Maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:00 uur).

Klachtenfunctionaris
Komt u er met de medewerker niet uit of gaat u dit gesprek liever met een andere persoon aan? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris informeert u over de procedure, adviseert, biedt desgewenst ondersteuning en kan in uw situatie bemiddelen. Onze klachtenfunctionaris is Rhea Platenkamp. U kunt haar bereiken via 0900-0678 (lokaal tarief) of via het formulier.

Koploper in de Zorg
ZorgAccent voor de tweede keer Koploper in de Zorg

Lees meer

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer