Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van zorg

Wat zegt ZorgAccent over kwaliteit?
Hoe verantwoorden wij ons?

ZorgAccent heeft deskundige medewerkers in dienst die hun vak verstaan. Zij leveren goede kwaliteit van zorg; iedere dag en iedere minuut. Iedere mens is uniek en vraagt iets anders. Onze medewerkers werken vanuit het vanzelfsprekende principe dat de kwaliteit van zorg goed is, wanneer zij antwoord kunnen geven op de vraag en voldoen aan de behoefte van de mensen aan wie zij zorg verlenen. Hierbij denken onze medewerkers in mogelijkheden, maar zij weten ook waar de grenzen liggen. Jaarverslag Kwaliteit 2022.

Ina Kerkdijk (directeur woonzorg) en Eefje van Keeken (verpleegkundige) werkten mee aan dit artikel over of en hoe je kwaliteit kunt meten in de woonzorg.

Kwaliteitsplan 2019

De bestuurder en directeur woonzorg van ZorgAccent hebben in overleg met de medewerkers gekozen voor een kwaliteitsplan op huiskamer- en niet voor een plan op locatieniveau. Wij hebben gekozen voor Huiskamer Notterstee van de Wierdense locatie het Wedervoort.

Kwaliteitsdenken: Primair Proces en Gezonde Organisatie

We hebben het kwaliteitsdenken onderverdeeld in zoals wij dat noemen het Primair proces (de directe leefomgeving van de bewoner/cliënt) en de Gezonde organisatie (de basisveiligheid is op orde en is ondersteunend naar het primaire proces).

Kwaliteitskader woonzorg

In onderstaand schema ziet u uit welke thema’s het primair proces en de gezonde organisatie voor de woonzorg zijn opgebouwd. Wij hebben ons kwaliteitsdenken voor de woonzorg ingepast in de ‘bouwstenen’ van het kwaliteitskader.

Wijkverpleging

Kwaliteitskader wijkverpleging

Voor de wijkverpleging wordt op dit moment landelijk een kwaliteitskader ontwikkeld. Dat ZorgAccent ook binnen de wijkverpleging goede kwaliteit van zorg levert ziet u in deze films.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning Wonen en welzijn Veiligheid Leren en Verbeteren van kwaliteit
Hoge zorgkwaliteit
Personeelssamenstelling en inzet Leiderschap en goed bestuur Informatievoorziening en hulpbronnen Kwaliteitsborging

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer