Zoeken
Lees voor

Psychomotorische Therapeut

Het teweegbrengen van een gedragsverandering en daarmee het verminderen of wegnemen van psychische- en/of lichamelijke klachten

Psychomotorische Therapie

Ervaart u door ziekte of ouderdom psychische en/of lichamelijke problemen die u beperken in uw dagelijkse leven? Dan kan de psychomotorisch therapeut (PMT) van ZorgAccent iets voor u betekenen.  De psychomotorisch therapeut helpt u door middel van bewegen beter om te gaan met emoties, vergoten van uw lichaamsbewustwording of het opbouwen van vertrouwen en het verminderen van angst. De psychomotorisch therapeut helpt u bewust te worden van de betekenis van gevoelens, lichaamssignalen, bewegingen en lichamelijke klachten.

De psychomotorisch therapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en/of adviseert u
hoe u …

  • zich beter bewust wordt van uw lijf. U leert uw lijf beter kennen en weet welke lichamelijke reacties verschillende situaties oproepen.
  • Beter grenzen aangeeft. U leert om te gaan met lichaamssignalen, zoals moeheid en pijnklachten, en leert hiernaar te handelen.
  • Vertrouwen opbouwt en angst vermindert.
  • Assertiviteit vergroot. Wij leren u hoe u opkomt voor uw wensen en behoeften.
  • Uw vertrouwen vergroot in uzelf en in de ander.
  • U van uw ervaringen leert en gevoelens uit.
  • Psychische problematiek
  • Onbegrepen gedrag

Moeilijk verstaanbaar gedrag?

Naast het behandelen van u als bewoner, individueel en/ of in groepsverband, geeft de PMT’er ook omgangsadvies aan uw naasten of verzorgers. Zo proberen wij moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar te maken.

Kwaliteit

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van PsychoMotorische Therapeuten (NVPMT).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisa Goorman. Telefonisch bereikbaar via T 06 10 09 33 80 op maandag, dinsdag en donderdag of stuur een mail naar pmt@zorgaccent.nl

Wanneer kom ik aanmerking voor PMT

Om voor PMT in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de Specialist Ouderengeneeskunde van ZorgAccent. Wij bieden psychomotorische therapie aan als u bewoner bent/ of verblijft in een van de woonzorglocaties van ZorgAccent in Twente.  

Wat kan een psychomotorisch therapeut voor u betekenen?

Tijdens deze therapie leert u zich meer bewust worden van de betekenis van gevoelens, lichaamssignalen, bewegingen en lichamelijke klachten. Hoe ze samenhangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in uw leven, met gedachten, met problemen in relaties of met andere situaties.

Nieuwe ervaringen op het gebied van denken, voelen en doen worden opgedaan door te experimenteren met ander gedrag.

 

Omgaan met eerdere opgedane ervaringen door bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen

ZorgAccent_Stadskwartier-094_bewegen

Bewegen is gezond en zeker voor ouderen. Het heeft een positief effect op je welzijn, je gedachten, je gezondheid, je fysieke gesteldheid en het kan sociale contacten bevorderen. Bewegen is de taal van het lichaam. Door inzet van deze oefeningen kijken we hoe klachten, lichaamssignalen, gevoelens samen hangen met bijvoorbeeld eerdere ervaringen in uw leven, met gedachten of andere situaties.
Hierbij passen wij bewegingsvormen zodanig aan dat u naar uw eigen mogelijkheden en op uw eigen niveau met situaties en materiaal leert omgaan. Binnen de psychomotorische therapie leggen we het accent op hetgeen u kunt en waar u goed in bent.

 

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer