Zoeken
Lees voor

Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde stelt cliënten centraal

De specialisten bij ZorgAccent die zich bezig houden met geneeskunde voor ouderen, hebben een helder doel voor ogen. Zij streven steeds naar een kwalitatief zo goed en fijn mogelijk leven voor u als oudere. Uitgangspunt daarbij is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven functioneren en dat u, zover dit kan, zelf de regie in handen houdt. In vaktermen klinkt dit anders. Specialisten ouderengeneeskunde noemen hun uitdaging: ‘ziektegerichte en zorggerichte diagnostiek, behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen’.
Toch gaat het om hetzelfde. En om dit optimaal te kunnen doen, werken onze specialisten samen met allerlei mensen om u heen, zowel binnen- als buitenshuis bij ZorgAccent.

Gelijkwaardigheid als grondhouding

Onze specialisten vinden gelijkwaardigheid heel belangrijk in het contact met u als oudere patiënt, met uw naasten maar ook met medewerkers en verwijzers. Onze specialisten zijn betrouwbare partners en u mag van hen verwachten dat zij werken met aandacht, betrokkenheid en vakbekwaamheid. Bent u bij een van onze specialisten ouderengeneeskunde, stel hen dan uw vragen. Zij beantwoorden deze graag op basis van hun brede kennis en ruime ervaring binnen de complexe ouderenzorg.

Zorg voor kwetsbare ouderen, waar ze ook wonen

De specialisten ouderengeneeskunde bij ZorgAccent ondersteunen de visie van de landelijke Vereniging van Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso). Deze luidt: ‘zorg dragen voor kwetsbare ouderen ongeacht hun verblijfplaats’. Het werkveld van onze specialisten strekt zich dan ook uit tot buiten de instellingsmuren. Ze treden op als consulent voor uw huisarts en waar nodig als behandelaar van u als thuiswonende patiënt.

Kennis en ervaring van de specialist ouderengeneeskunde

Als we ouder worden, neemt vaak het aantal chronische klachten toe. Denk aan lichamelijke aandoeningen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziektes. Ook de kans op geheugenstoornissen neemt toe, zoals dementie en een delier. Veroudering gaat helaas ook gepaard met afname van zintuigfuncties. Vooral het zien en het horen wordt minder. Vaak krijgen we als oudere te maken met evenwicht- en mobiliteitsproblemen. Oorzaak hiervan kunnen aandoeningen zijn zoals de ziekte van Parkinson, een beroerte, gewrichtsaandoeningen en de natuurlijke afname van spiermassa. Zo zien we dat ouderen vaak meerdere medicijnen gebruiken voor verschillende chronische aandoeningen.

Ook psychische klachten spelen mogelijk een rol tijdens het ouder worden. Soms heeft dit te maken met de levensfase waarin u zich bevindt. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen het huis uitgaan, omdat u uw partner verliest, omdat u gaat verhuizen…

In een latere fase kan verlies van autonomie en het nadenken over hoe om te gaan met chronische ziektes leiden tot psychische klachten. Ook thema`s als; wel of niet reanimeren en de wensen rond behandeling in de laatste levensfase, spelen daarbij vaak een rol.

Deskundig op verschillende terreinen

Alle specialisten ouderengeneeskunde, zowel in het verpleeghuis als in de 1e lijn, zijn breed inzetbaar. Een aantal van hen hebben daarnaast ook een aandachtsgebied voor specifieke doelgroepen zoals revalidatie, chronische ouderenpsychiatrie en Korsakov. De expertise hiervoor hebben zij opgedaan tijdens een opleiding tot kaderarts, revalidatie en/of psychogeriatrie. Ook deden ze ruime ervaring op in de ouderenpsychiatrie. Binnenkort gaan één of twee van onze specialisten de kaderarts opleiding 1e lijn volgen samen met een huisarts uit de regio Twente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u contact met een specialist ouderengeneeskunde? Neem dan contact op met een medewerker van het medisch secretariaat. Veel van uw vragen kunnen zij al beantwoorden. Waar nodig of wenselijk brengen zij u in contact met één van de specialisten ouderengeneeskunde.

T: (0548) 688 000
E: medischsecretariaat@zorgaccent.nl

Maak kennis met het team specialist ouderengeneeskunde.

Specialist Ouderengeneeskunde = een leven lang leren

Het motto van onze specialisten ouderengeneeskunde is ‘een leven lang leren’. Naast de zorg voor u als eventuele patiënt begeleiden zij namelijk ook toekomstige artsen. ZorgAccent is een 1e klas opleidingsplaats voor artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en tot huisarts. Voor deze laatste opleiding zijn we in 2014 uitgekozen tot beste opleidingsplaats!

Ook leiden de specialisten ouderengeneeskunde bij ZorgAccent coassistenten op. Om dit te realiseren, hebben we een goede samenwerking met de universiteiten van Nijmegen, Amsterdam en Groningen. Maar ook intern leiden de specialisten ouderengeneeskunde van ZorgAccent medewerkers op van de afdelingen. Daarnaast passen ze het motto ‘een leven lang leren’ ook toe op zichzelf. Voor hen bestaat dit uit (tenminste 40 uur per jaar) nascholing en het volgen van relevante literatuur en wetenschappelijke onderzoeken.

 

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer