Zoeken
Lees voor

Oncologische revalidatie

Oncologische revalidatie bij ZorgAccent

Oncologische revalidatie, ofwel; het herstel na ziekenhuisverblijf dat te maken had met behandeling van een vorm van kanker. Deze vorm van revalidatie is in sommige situaties mogelijk bij ZorgAccent. Bijvoorbeeld omdat thuis onvoldoende de verzorging geboden kan worden die u nodig heeft in deze fase van herstel. Deze tijdelijke vorm van opname bij ZorgAccent gaat altijd in overleg met u en uw mantelzorgers, uw huisarts en contactpersonen bij het ziekenhuis en ZorgAccent.

Revalidatie na oncologische behandeling

Ook in geval van oncologische revalidatie staan er bij ZorgAccent deskundige zorgmedewerkers voor u klaar. Bij opname krijgt u een zorgmedewerker aangewezen als aanspreekpunt voor u en uw mantelzorger. De medewerkers ondersteunen u bij het opnieuw aanleren van uw persoonlijke verzorging en dagelijkse activiteiten. In de loop van de revalidatieperiode verschuift het accent van zorgen naar begeleiden. Alles wat u doet gedurende de dag staat in het teken van revalideren. Om de revalidatie goed te laten verlopen, is het dan ook belangrijk dat u zich actief opstelt.

 

Revalidatie na behandeling kanker

Als de revalidatieafdeling van ZorgAccent u opneemt voor revalidatie na behandeling van kanker (oncologische zorg), dan doen we dit in goed overleg. U gaat intensief samenwerken met een team van behandelaars en verzorgers aan uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Dit is gericht op terugkeer naar uw eigen woonomgeving. Soms zijn er blijvende gevolgen na oncologische behandeling. In dat geval leert u om zo goed mogelijk met deze beperking(en) om te gaan. Lukt het niet meer om naar uw huidige woning terug te keren, dan zoeken wij samen met u een andere geschikte woonvorm.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer