Muziektherapie voor ouderen

Muziektherapie bij ZorgAccent

De muziektherapeut helpt u door middel van muziek beter om te gaan met emoties, uw sociale vaardigheden te vergroten of uw lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Muziek roept herinneringen op, zet aan tot bewegen, geeft ontspanning en plezier en biedt ondersteuning bij het verwerkingsproces. De muziektherapeuten van ZorgAccent hebben uitgebreide ervaring en kennis in de verpleeghuiszorg.

Samenwerken voor een betere behandeling

Optimale afstemming komt uw behandeling ten goede. Door de nauwe samenwerking met andere behandelaren van ZorgAccent worden de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien profiteert u van de jarenlange ervaring en volgen de behandelaren regelmatig bijscholingen en zijn ingeschreven in kwaliteitsregisters.

Waar vindt de behandeling van ZorgAccent plaats?

De muziektherapeuten werken op verschillende woonzorglocaties van ZorgAccent in Twente.

Muziektherapeut gitaar

Muziektherapie met veel kennis van dementie, Korsakov, CVA en Parkinson

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde muziektherapeuten voor u klaar. Zij hebben jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van Alzheimer en andere vormen van dementie, het syndroom van Korsakov en neurologische aandoeningen zoals CVA en Parkinson.

De muziektherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en/of adviseert u bij:
• spraak- en stemstoornissen bij neurologische aandoening (o.a. afasie en trauma)
• looptraining (bij Parkinson, beroertes)
• functieverlies/ functievermindering en stimuleren van aangedane lichaamszijde (bij beroerte, neglect, hemianopsie)
• onbegrepen gedrag
• psychische problematiek (o.a. depressie, faalangst)
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden
• het gebruiken van muziek in de dagelijkse zorg
• muziek in de thuissituatie (deelname in eigen koor, bespelen van een muziekinstrument en deelname eigen orkest).

Neurologische muziektherapie

Binnen de muziektherapie trainen wij verschillende aandachtsgebieden:
• cognitie (aandacht vasthouden, neglecttraining, uitvoeren van muzikale opdrachten)
• motoriek (looptraining, verbeteren arm-hand coördinatie)
• spraak-taal (zingend zinnen afmaken, woorden meezingen, stemvolume en stemdynamiek trainen

Spraak- en stemstoornissen

Bij een stoornis van de stem wijkt de klank vaak af. Uw stem klinkt bijvoorbeeld hees, zacht of u heeft andere stemproblemen.

De muziektherapeut ontwikkelt samen met de logopedist oefeningen op muziek om uw spreken te verbeteren en de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te maken. Deze combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie, heet SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia).

Als verlengde van deze behandeling adviseren wij deelname aan het afasiekoor. De muziektherapeut werkt samen met u aan het verbeteren van de verstaanbaarheid en het krachtiger maken van uw stem door oefeningen en samen liederen te zingen.

 

Muziektherapie

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.2

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer