Zoeken
Lees voor

Muziektherapie voor ouderen

Neurologische muziektherapie bij ZorgAccent

De muziektherapeut helpt u door middel van muziek beter om te gaan met emoties, uw sociale vaardigheden te vergroten of uw lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Muziek roept herinneringen op, zet aan tot bewegen, geeft ontspanning en plezier en biedt ondersteuning bij het verwerkingsproces. De muziektherapeuten van ZorgAccent hebben uitgebreide ervaring en kennis in de verpleeghuiszorg.

Samenwerken voor een betere behandeling

Optimale afstemming komt uw behandeling ten goede. Door de nauwe samenwerking met andere behandelaren van ZorgAccent worden de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien profiteert u van de jarenlange ervaring en volgen de behandelaren regelmatig bijscholingen en zijn ingeschreven in kwaliteitsregisters.

Waar vindt de behandeling plaats?

De muziektherapeuten werken op verschillende woonzorglocaties van ZorgAccent in Twente.

Muziektherapie met veel kennis van dementie, Korsakov, CVA en Parkinson bij ouderen

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde muziektherapeuten voor u klaar. Zij hebben jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van Alzheimer en andere vormen van dementie, het syndroom van Korsakov en neurologische aandoeningen zoals CVA en Parkinson.

De muziektherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en/of adviseert u bij

 • spraak- en stemstoornissen bij neurologische aandoening (o.a. afasie en trauma)
 • looptraining (bij Parkinson, beroertes)
 • functieverlies/ functievermindering en stimuleren van aangedane lichaamszijde (bij beroerte, neglect, hemianopsie)
 • onbegrepen gedrag
 • psychische problematiek (o.a. depressie, faalangst)
 • het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • het gebruiken van muziek in de dagelijkse zorg
 • muziek in de thuissituatie (deelname in eigen koor, bespelen van een muziekinstrument en deelname eigen orkest).

Neurologische muziektherapie voor ouderen

Binnen de neurologische muziektherapie trainen wij verschillende aandachtsgebieden:

 • cognitie (aandacht vasthouden, neglecttraining, uitvoeren van muzikale opdrachten)
 • motoriek (looptraining, verbeteren arm-hand coördinatie)
 • spraak-taal (zingend zinnen afmaken, woorden meezingen, stemvolume en stemdynamiek trainen

Spraak- en stemstoornissen

Bij een stoornis van de stem wijkt de klank vaak af. Uw stem klinkt bijvoorbeeld hees, zacht of u heeft andere stemproblemen.

De muziektherapeut ontwikkelt samen met de logopedist oefeningen op muziek om uw spreken te verbeteren en de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te maken. Deze combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie, heet SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia).

Als verlengde van deze behandeling adviseren wij deelname aan het afasiekoor. De muziektherapeut werkt samen met u aan het verbeteren van de verstaanbaarheid en het krachtiger maken van uw stem door oefeningen en samen liederen te zingen.

 

ZorgAccent_Muziektherapeuten-0419-140

Voor wie is neurologische muziektherapie?

U woont in een van onze locaties en heeft een van de volgende ziektebeelden:

 • Alzheimer en andere vormen van dementie
 • Korsakov-syndroom
 • Parkinson
 • CVA
 • een spierziekte

Wanneer kom ik aanmerking?

Om voor muziektherapie in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de Specialist Ouderengeneeskunde van ZorgAccent

Kwaliteit

Onze muziektherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie. Onze muziektherapeuten hebben diverse specialismen, o.a. Neurologische Muziektherapie en Speech Music Therapy for Aphasia.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via (0548) 688 056 of mailen naar Dorette Neeskens, Jennefer Tiekstra of Gerjanne Dannenberg.

Muziek: invloed op stemming en gedrag

 

ZorgAccent_Muziektherapeuten-0419-019

Muziek heeft invloed op onze stemming en ons gedrag. Muziek zet aan tot bewegen en kan zorgen voor afleiding. Muziektherapie is een non-verbale therapie en heeft de sterke eigenschap om (positieve) herinneringen aan vroeger op te halen.

De muziektherapeuten kunnen in het inzetten en gebruik van muziek een adviserende rol spelen. Zij kunnen specifieke muziek voor u samenstellen die u via een iPod of muziekkussen kunt beluisteren. Ook kunnen zij de zorg adviseren over muziekgebruik in de huiskamer.

Individuele muziektherapie kan ook worden aangeboden bij bijvoorbeeld onrust, depressieve gevoelens, angstklachten, of als u moeite heeft met het verwerken en accepteren van ingrijpende veranderingen.

 

 

 

Gerjanne Danner
Muziektherapeut

Dorette Neeskens
Muziektherapeut

Jennefer Tiekstra
Muziektherapeut

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer