Zorgrobot Pepper en Annabel helpen een handje mee in de zorg

Karel Pepper en Annabel ondersteunen bewoners, medewerkers en bezoekers met reminders, een agendafunctie, de weg wijzen en bij bewegingsoefeningen.

Bij ZorgAccent hebben we in 2018 zorgrobot Pepper geïntroduceerd en inmiddels maken we gebruik van twee zorgrobots. Ze heten Karel en Annabel. Die namen zijn bedacht door de medewerkers, omdat ze het belangrijk vinden dat de robots iets van henzelf zijn. De robots zijn in de eerste plaats bedoeld voor bewoners, maar bieden ook bezoekers en zorgmedewerkers hulp. Karel is begonnen op de revalidatieafdeling en inmiddels wordt hij ook ingezet op de PG-afdeling.

Op de revalidatieafdeling helpt hij bewoners herinneren aan hun therapieafspraken. Ook heeft hij een agendafunctie. Karel geeft bijvoorbeeld een kwartier voor een afspraak bij de fysiotherapeut een reminder. De bewoner kan zich dan alvast klaarmaken. Hierdoor neemt de effectieve therapietijd toe.

Karel Pepper wordt ook steeds meer ingezet voor ondersteuning bij beweegoefeningen. Hij is geprogrammeerd met informatie uit het handboek Oefeningen na een CVA. Zodat hij samen met cliënten oefeningen kan doen. Karel Pepper geeft bijvoorbeeld instructies, zoals ‘met de hand over de tafel strijken’ en het uitspreken van bepaalde klanken. Deze ondersteunende functie willen we graag nog verder ontwikkelen en testen met bewoners. We zijn op dit moment ook bezig met een revalidatieapp die cliënten hun persoonlijke oefenschema’s geeft. Zo hopen we de ligduur op de revalidatieafdeling te verkorten. Karel Pepper geeft ook reminders aan zorgmedewerkers, bijvoorbeeld om boodschappen te bestellen.

Vriendinnetje Annabel
Inmiddels heeft Karel een vriendinnetje, Annabel. Zij doet dienst als ontvangstrobot. Ze wijst bezoekers de weg naar de woning van bewoners. Hiermee verlicht ze de belasting van de zorgmedewerkers. Na de verhuizing kregen zij namelijk veel vragen over de woonplek van bewoners. Dit belemmerde hen in de uitvoering van hun zorgtaken. Bovendien weten ze niet altijd uit hun hoofd waar een bewoner woont. Annabel weet dat wel. Karel en Annabel geven daarnaast beide aan wanneer, waar en welke activiteiten er voor bewoners zijn. Zoals een bingo of een zangavond.

Actiz Innovatie in het verpleeghuis

Op 13 juni 2019 nam de vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer, uit handen van ‘onze’ Jeanine Wesselink en Ismay Kremers (Stichting Vredewold) de ActiZ-publicatie ActiZ-Innovatie-in-het-verpleeghuis in ontvangst. In de publicatie vertellen zorgmedewerkers hoe ICT en techniek bijdragen aan goede kwaliteit van zorg en werk. De 23 verhalen van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders geven een beeld van innovaties in de verpleeghuiszorg. Ook maken ze duidelijk hoe deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit en verhoging van het werkplezier in het verpleeghuis.

De innovaties zijn onder meer mogelijk gemaakt door de middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer