Onze cliëntenraad en bewonersvertegenwoordigers

De cliënten van ZorgAccent hebben verschillende rechten. Denk hierbij aan het recht op privacy, informatie, zeggenschap, vertegenwoordiging, goede zorg, vrijheid en medezeggenschap.

Hoe is de medezeggenschap van cliënten en bewoners van ZorgAccent geregeld?

ZorgAccent streeft naar steeds meer zeggenschap voor mensen die zorg nodig hebben. De medezeggenschap is daar een onderdeel van. Om die zeggenschap te bereiken, is er vooral maatwerk binnen de medezeggenschap nodig. Zodat iedereen binnen zijn eigen unieke situatie die zeggenschap vorm kan geven. Dit alles binnen de kaders van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Alle bewoners en cliënten worden vertegenwoordigd door de cliëntenraad. Deze raad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad van bestuur; denk hierbij bijvoorbeeld aan de totstandkoming van beleid, zoals over de zorgverlening of advies naar aanleiding van veranderingen in de organisatie van zorg.


Vacatures voor cliëntenraad in de wijkverpleging en woonzorg

Januari 2024
De cliëntenraad zoekt nieuwe leden voor de cliëntenraad wijkverpleging in de gemeente Almelo, Twenterand en Hellendoorn/Nijverdal en voor woonzorglocatie de Parallel in Nijverdal.
Download deze folder voor meer informatie of neem contact op met Melvin Müthing, ondersteuner cliëntenraad via clientenraad@zorgaccent.nl

Bewonervertegenwoordigers en cliëntenraad

Cliëntenraad
De cliëntenraad kijkt mee naar de kwaliteit van de geleverde zorg en willen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Zij komen op voor de belangen van cliënten en bewoners en zien erop toe dat ZorgAccent haar visie waarmaakt op de plek waar cliënten wonen of met de zorg die men thuis krijgt van een team wijkverpleging.

Bewonersvertegenwoordigers
De bewonersvertegenwoordigers behartigt de algemene belangen van bewoners, van één of meerdere huiskamers, binnen een woonzorglocatie van ZorgAccent. Daarnaast denken zij mee over het beleid van ZorgAccent. Bewonersvertegenwoordigers zijn ‘ervaringsdeskundigen’ die nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen op de huiskamers en de verpleegafdelingen. Dit kunnen familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers zijn.

De bewonervertegenwoordigers hebben nauwe contacten met de cliëntenraad en de ondersteuner van de cliëntenraad. Zij kunnen altijd bij hen terecht wanneer er overstijgende zaken zijn waar ze niet uitkomen met het zorgteam van hun huiskamer.

De cliëntenraad

De cliëntenraad ziet erop toe dat de eigen identiteit en de individuele vrijheid van de bewoners en cliënten in de wijkverpleging centraal staan in het beleid en om haar doelstelling te bereiken, voert de cliëntenraad de volgende activiteiten uit.

 • Het verstevigen en handhaven van de rechtspositie van de cliënt
 • Het meedenken, adviseren en desgewenst instemmen met de dienstverlening door de instelling in het algemeen
 • Het voeren van overleg met de raad van bestuur volgens de gemaakte afspraken
 • Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van een goed woon- en leefklimaat
 • Het onderhouden van contacten met de bewoners en cliënten en/of vertegenwoordigers van bewoners en cliënten
 • Het onderhouden van contacten met de landelijke organisatie van cliëntenraden en met andere cliëntenraden in de regio.

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Ik was vanmiddag even bij de supermarkt en daar sprak een oudere mevrouw mij aan. Jij bent van ZorgAccent (ik had mijn werkjas aan)? Wil jij me dan even helpen pinnen? Jou vertrouw ik wel.

  Medewerker

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een 9.4

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer