Muziektherapie

Onderwerp: behandeling/therapie

De muziektherapeut helpt u door middel van muziek beter om te gaan met emoties, uw sociale vaardigheden te vergroten of uw lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren. Muziek roept herinneringen op, zet aan tot bewegen, geeft ontspanning en plezier en biedt ondersteuning bij het verwerkingsproces. De muziektherapeuten van ZorgAccent hebben uitgebreide ervaring en kennis in de verpleeghuiszorg.

Specialistische kennis op het gebied van verpleeghuiszorg

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde muziektherapeuten voor u klaar. Zij hebben jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van Alzheimer en andere vormen van dementie, het syndroom van Korsakov en neurologische aandoeningen zoals CVA en Parkinson. 

De muziektherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en/of adviseert op het gebied van:

 • psychisch functioneren
 • gedragsproblematiek
 • sociale vaardigheden 
 • Neurologic Music Therapy (NMT- behandeling bij neurologische aandoeningen eventueel in combinatie met fysiotherapie en/of ergotherapie)
 • cognitief functioneren
 • Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA - combinatiebehandeling logopedie en muziektherapie)
 • muziek in de dagelijkse zorg 
 • gebruik van muziek in de thuissituatie (koor, bespelen van een muziekinstrument). 

Voor wie is muziektherapie?

U woont in een van onze locaties en heeft een van de volgende ziektebeelden:

 • Alzheimer en andere vormen van dementie
 • Korsakov-syndroom
 • Parkinson
 • CVA
 • een spierziekte

Waar vindt de behandeling plaats?

De muziektherapeuten van ZorgAccent zijn werkzaam op verschillende verpleeghuislocaties in diverse gemeenten binnen de regio Twente. 

Kwaliteit

Onze muziektherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister (SRVB) en lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Muziektherapeuten (NVvMT). Daarnaast zijn zij ingeschreven in het internationale register Neurologic Music Therapy.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via (0548) 688 056 of mailen naar Dorette NeeskensJennefer Tiekstra  of Gerjanne Dannenberg.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: