Zoeken
Lees voor

Voorwaarden lidmaatschap ZorgAccent PLUS

Algemene voorwaarden lidmaatschap ZorgAccent PLUS

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden lezen van het lidmaatschap van ZorgAccent PLUS. Heeft u vragen over het lidmaatschap? Bel rechtstreeks met ZorgAccent PLUS T. (0546) 837292 of 837296 op werkdagen van 8.30 – 12.30 uur.

Algemene voorwaarden

1.  U bent lid vanaf de datum van aanmelding.
2.  Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar. Ook als u in de loop van het jaar aanmeldt, betaalt u het volledige contributiebedrag.
3.  Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien u uw lidmaatschap voor het volgende jaar wilt opzeggen, kunt u dit voor 1 november schriftelijk doorgeven aan de ledenadministratie van ZorgAccent PLUS via mailadres: plus@zorgaccent.nl of via T. (0546) 837296 of 837292 bereikbaar op werkdagen van 8.30 -12.30 uur.
4.  Als u het lidmaatschap van het lopende jaar voortijdig wilt beëindigen, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
5.  Indien u gebruik wilt maken van de dienstverlening of korting wilt ontvangen bij de dienstverleners waar ZorgAccent een samenwerking mee heeft wordt om uw ZorgAccent PAS met lidmaatschapsnummer gevraagd.
6.  Nieuwe leden kunnen zich met de welkom/ bevestigingsbrief lidmaatschap van ZorgAccent of ZorgAccent PAS met persoonlijk lidnummer legitimeren.
7.  De hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt jaarlijks vastgesteld door ZorgAccent PLUS.
8.  ZorgAccent bemiddelt tussen u en de dienstverleners waar zij een samenwerking mee is aangegaan. De dienstverleners kennen een eigen beroepsaansprakelijkheid. ZorgAccent is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze dienstverleners.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer