Ergotherapie

Onderwerp: behandeling/therapie

De ergotherapeut biedt u praktische oplossingen voor de gevolgen van ziekte, een handicap of ouderdom. Zodat u uw dagelijkse leven weer zo normaal mogelijk kunt leiden. Wij hebben uitgebreide ervaring en kennis in de ouderenzorg. U hoeft geen cliënt van ZorgAccent te zijn om voor behandeling in aanmerking te komen.

Onze ergotherapeuten

Neem hier rechtstreeks contact op met een van onze ergotherapeuten.

 

Ondervindt u door een ziekte (bijv. CVA, dementie, MS), een handicap of ouderdom beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten? De ergotherapeut bedenkt samen met u praktische oplossingen om zaken als aankleden, afwassen en koken weer te kunnen uitvoeren. Ook voor kleine ongemakken, zoals pijn in de handen bij het uitwringen van een doekje, zoekt de ergotherapeut samen met u naar een oplossing.

De ergotherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert u bij:

  • het oplossen van problemen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zitten/liggen, opstaan uit bed, douchen en aankleden, maar ook huishoudelijke activiteiten, buitenshuis verplaatsen en/of hobby’s)
  • het opnieuw aanleren van vaardigheden (zoals zelf weer boodschappen doen)
  • het op een andere manier aanleren van vaardigheden zoals aankleden met 1 hand of zittend strijken
  • tijdelijke of blijvende hulpmiddelen of (woning) aanpassingen en de begeleiding bij de eventuele aanvraag hiervan
  • hulpmiddelen voor binnens- en buitenshuis vervoer zoals een elektrische rolstoel of een scootmobiel
  • valpreventie in combinatie van een huisbezoek.

Ergotherapie van ZorgAccent:
maximale afstemming komt uw behandeling ten goede

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten voor u klaar. Door de nauwe samenwerking worden de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien profiteert u van de jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van complexe neurologische aandoeningen zoals beroertes (CVA) en Multiple Sclerose. En orthopedische aandoeningen zoals botbreuken, amputaties of andere chronische aandoeningen. In overleg met u vindt de behandeling plaats op een locatie van ZorgAccent of bij u thuis.

Denken in mogelijkheden

De ergotherapeut inventariseert samen met u en uw omgeving de knelpunten in uw dagelijkse functioneren en bespreekt met u mogelijke oplossingen. Vervolgens kijken we welke oplossing voor u geschikt is. De ergotherapeut gaat daarbij uit van uw mogelijkheden en niet van de beperkingen.

Geen verwijzing nodig

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor ergotherapie.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: