Zoeken
Lees voor

Leveringsvoorwaarden ZorgAccent

onderdeel van zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Als u bij ZorgAccent in zorg komt, sluiten wij een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met u af. Dat betekent dat u akkoord gaat met het opgestelde zorg- of ondersteuningsplan en met de uitvoering ervan. Ook geeft u hiermee aan in te stemmen met de leveringsvoorwaarden.

Waar vind ik de leveringsvoorwaarden van ZorgAccent?

De voorwaarden van ZorgAccent zijn opgenomen in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die ZorgAccent met u afsluit. Deze is te downloaden via de link op deze pagina. De algemene leveringsvoorwaarden splitsen zich op in de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg zonder verblijf en de Algemene Leveringsvoorwaarden voor zorg met verblijf.

Wij beschikken over een privacyreglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer