Zoeken
Lees voor

Wijkverpleging Team Wierden West

Op deze pagina vindt u informatie over Wijkverpleging Team Wierden West

Ontmoet het zorgteam van Wierden West

Wij zijn Wijkverpleging Team Wierden West, onderdeel van ZorgAccent. Ons vaste team bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden IG. Wij zijn een zelfstandig team, direct te bereiken, met korte lijnen naar de huisartsen. U kunt direct bij ons terecht voor o.a. hulp bij wassen/aankleden, diabetes, wondzorg, medicatie-beheer, injecties, ondersteuning bij ziekteproces, ondersteunende begeleiding en terminale zorg. Hiervoor is een team van ervaringsdeskundigen opgericht zie verder op deze pagina info over dit team.

Wij zijn ook op een andere manier bereikbaar en wel met een Facebook pagina van ons team Zorgaccent Wijkteam Wierden West

Wijkverpleging Team Wierden West

Het voordeel van een zelfsturend zorgteam

 • Eén aanspreekpunt voor zorg, direct te bereiken.
 • Professionele zorg door gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG.
 • Doordat de medewerkers regelmatig cursussen en opleidingen volgen, krijgt u gegarandeerd zorg op topniveau!
 • Een vast team, dus niet steeds verschillende zorgverleners bij u thuis. U kent ons, wij kennen u.
 • Het team zit dichtbij, in uw buurt, kent uw buurt en weet wat de mogelijkheden zijn.
 • Geen wachtlijst.
 • Persoonlijke zorg, afgestemd op uw wensen en wat u nodig heeft.
 • We helpen u zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, voor zo ver dat mogelijk is.
 • We hebben rechtstreeks contact met huisartsen, fysiotherapeuten, specialisten, welzijnsorganisaties en collega-instellingen, dus korte lijnen.
 • Wij zijn onderdeel van een grote zorgorganisatie, dus op de hoogte van alle zorgmogelijkheden.
 • Wij kunnen, indien nodig, rechtstreeks voor u hulpmiddelen (rollators, rolstoelen, krukken) aanvragen

Zorgconsulent Palliatieve Zorg (ZPZ)

Dit team bestaat uit 4 ervaringsdeskundigen uit verschillende teams van Wierden en omgeving, waar je als team terecht kunt voor advies, voorlichting en instructie, maar ook voor mensen die een naaste in de palliatieve fase hebben kunnen contact opnemen. *als er geen (thuis)zorg geïndiceerd is.

Voor ons team is dit Marian Masselink(verpleegkundige), via mail kunt u contact met haar opnemen.

 • Een zorgconsulent brengt een bezoek bij de palliatieve cliënt/ bewoner.
 • Er vindt altijd terugkoppeling naar de eigen huisarts plaats.
 • U kunt een folder met meer informatie op onze locatie ophalen.

Personenalarmering
Wilt u de zekerheid dat u bij een nood-geval thuis direct hulp kunt inroepen, zonder dat u hoeft te bellen? Kies dan voor personenalarmering.

 

Kwaliteit

ZorgAccent
kwaliteit

Wat zegt ZorgAccent over
Kwaliteit en hoe wij ons
verantwoorden. Lees meer

Huishoudelijke Hulp

Werken in de huishouding?

Werken in de huishouding
of op zoek naar een zinvolle vakantiebaan?
Lees meer

Cliëntadviseur

Contact
cliëntadviseur

Op zoek naar de juiste zorg?
Neem contact op met onze
cliëntadviseur
Lees meer