Logopedie

Onderwerp: behandeling/therapie

De logopedist helpt u beter te spreken en slikken. Onze logopedisten behandelen vanuit verschillende locaties in uw buurt. Bent u niet in staat om naar een behandellocatie te komen dan maakt de logopedist een afspraak bij u thuis. De logopedisten van ZorgAccent hebben uitgebreide ervaring en kennis in de ouderenzorg. U hoeft geen cliënt van ZorgAccent te zijn om voor behandeling in aanmerking te komen.

Onze logopedisten

Neem hier rechtstreeks contact op met een van onze logopedisten.

Specialistische kennis op het gebied van de ouder wordende mens

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde logopedisten voor u klaar. U profiteert van de jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van complexe neurologische aandoeningen o.a.  beroertes (CVA), ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose (MS). 

De logopedist onderzoekt, behandelt, begeleidt en/of adviseert op het gebied van:

  • Spraakverstaanbaarheid (dysartrie)
  • Taalstoornissen veroorzaakt door neurologische problematiek (o.a. afasie)
  • Slikproblemen (bij o.a. neurologische problematiek, oncologie)
  • Stemstoornissen (bijvoorbeeld na een beroerte, trauma of intubatie)
  • Ondersteunende communicatiehulpmiddelen 
  • (Stem)therapie (PLVT-methode) voor parkinsonpatiënten
  • Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA - combinatiebehandeling logopedie en muziektherapie)

Verstaanbaarheid bij spreken

Dysartrie is de algemene term voor een motorische spraakstoornis die het gevolg is van een neurologische aandoening of ziektebeeld. Afhankelijk hiervan kunnen de spraakbewegingen te slap of te gespannen, te traag of te snel, ongecoördineerd of algemeen minder nauwkeurig zijn. De logopedist kan uitleggen wat er minder goed gaat bij het spreken en past hier uw behandeling op aan.

Taalstoornissen

Ieder mens gebruikt taal. Praten, woordvinding, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdeel van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. De logopedist geeft oefeningen om het begrijpen, spreken, lezen of schrijven te verbeteren en helpt u de communicatie tussen u en uw omgeving zo optimaal mogelijk te maken.

Slikproblemen

Slikproblemen kunnen ontstaan door ouderdom, maar ook door neurologische problematiek (bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose of dementie). De logopedist adviseert zowel over de samenstelling van het eten en het drinken als over de manier van aanbieden. Daarnaast gebruikt de logopedist gerichte therapieën om het slikken te trainen.

Stemstoornissen

Bij een stoornis van de stem wijkt de klank vaak af. U bent bijvoorbeeld heesheid of heeft stemproblemen na een operatie, bestraling van een tumor of na langdurige intubatie. Een stemstoornis levert u in het sociale verkeer vaak veel problemen op. De logopedist adviseert over het stemgebruik en geeft, op basis van een door de KNO-arts gestelde diagnose, stemtherapie.

Logopedie van ZorgAccent: 
maximale afstemming komt uw behandeling ten goede

Vanuit ZorgAccent staat een team gespecialiseerde ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten voor u klaar. Door de nauwe samenwerking worden de behandelingen optimaal op elkaar afgestemd. Bovendien profiteert u van de jarenlange ervaring en specialistische kennis en deskundigheid op het gebied van complexe neurologische aandoeningen zoals beroertes (CVA) en Multiple Sclerose. En orthopedische aandoeningen zoals botbreuken, amputaties of andere chronische aandoeningen. In overleg met u vindt de behandeling plaats op een locatie van ZorgAccent of bij u thuis.

Waar vindt de behandeling plaats?

De logopedisten van ZorgAccent zijn werkzaam op verschillende locaties in diverse gemeentes binnen de regio Twente. Indien het voor u niet mogelijk is een van de locaties te bezoeken, kan behandeling bij u thuis plaatsvinden.

Kwaliteit

Onze logopedisten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en hebben diverse specialismen, o.a. mimetherapeut en Afasietherapeut.

Daarnaast wordt er gewerkt volgens de meest actuele richtlijnen van de beroepsvereniging voor logopedisten.

Verwijzing en vergoeding

In de meeste gevallen heeft u geen verwijzing nodig voor logopedie. Logopedische zorg valt onder paramedische zorg en wordt gedekt vanuit het basispakket. Voor logopedie geldt het wettelijke eigen risico.

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: