Zorgheldinnen en zorghelden (Accentueel 2020)

Artikel

In april, toen we middenin de acute fase van de coronacrisis zaten, vroegen we ons als crisisteam af, hoe we onze grote waardering konden laten blijken aan alle medewerkers. Team communicatie & vormgeving dacht met ons mee en zo kwamen we op het idee om ons magazine Accentueel aan alle medewerkers te wijden.

Door hen zelf te laten vertellen over de impact van de coronapandemie op mensen in de frontlinie van de ouderenzorg. Onze medewerkers en vrijwilligers, onze kwetsbare bewoners, cliënten en hun naasten hebben er allemaal intensief mee te maken gehad. En nog steeds is het een heel spannende tijd. Een tijd ook van dilemma’s en uitdagingen, die veel vraagt van collega’s binnen alle onderdelen van de organisatie.

De gevoerde gesprekken hebben geleid tot indrukwekkende verhalen die u leest in dit magazine. Ze geven weer, wat deze crisis betekent voor onze (zorg)professionals en vrijwilligers, maar ook voor bewoners en hun naasten. Voor mensen die wonen in onze verpleeghuizen en woonzorglocaties en voor mensen die wijkverpleging, thuisbegeleiding of dagbesteding van ons ontvangen. Deze speciale coronAccentueel brengt dat in beeld met woorden, foto’s en fraaie vormgeving.


Wij spreken, met oprechte aandacht voor de inhoud van het werk van ál onze professionals, onze grote waardering uit.

Beste (zorg)heldinnen en -helden,
we zijn enorm dankbaar voor de moed, kracht en kwetsbaarheid die jullie tonen! Ondanks grote inzet en de beste bedoelingen, verliep helaas niet altijd alles zoals gewenst. Dit moeten we samen ook erkennen, en hieruit lering trekken. Maar heel veel ging ontzettend goed. In zeer korte tijd wisten jullie je steeds weer aan te passen aan de voortdurend veranderende richtlijnen; jullie toonden daarin veerkracht, flexibiliteit en wendbaarheid. Jullie stonden en staan elke dag, avond en nacht, door de week én in het weekend, klaar voor mensen die dat nodig hebben. In de strijd tegen corona, én in de strijd tegen eenzaamheid. Voor mensen met verdenking van besmetting én voor mensen die besmet zijn, inclusief collega’s. En dat met alle risico’s van dien. Voor mensen die beter werden, maar ook voor families waarin helaas iemand overleed aan corona. Jullie lieten én laten niemand in de steek.

Daarom,… is deze Accentueel een eerbetoon aan alle medewerkers van ZorgAccent.

Aline Poolen – van den Brink
Bestuurder ZorgAccent

Aline

  Vraag gemakkelijk en snel informatie aan.

  Een hele goede instelling met veel vrijwilligers die er alles aan doen om iemand in zijn laatste levensfase te begeleiden. Hele "warme" mensen!

  Cliënt

  Onze cliënten
  waarderen
  ons met een

  Beoordeel ons op
  Zorgkaart Nederland

  zorgkaartnederland zorgaccent
  kaart locatie footer