Ontstaansgeschiedenis Kronnenzommer

Onderwerp: overig

In 1902 is de "Vereniging tot Exploitatie van Inrichtingen ten behoeve van de Volksgezondheid te Hellendoorn" gestart met de exploitatie van een "Volkssanatorium voor Borstlijders" te Hellendoorn. In het begin van de jaren '60 was de tuberculose nagenoeg geheel verdrongen en is gezocht naar een zinvolle bestemming voor het toenmalige sanatorium.

Op 15 oktober 1964 is gestart met de verpleging en verzorging van psychogeriatrische patiënten (dementerende ouderen) en vanaf 1 januari 1974 fungeert het sanatorium als verpleeghuis onder de naam "Verpleeghuis Krönnenzommer". Sinds 1999 maakt verpleeghuis Krönnenzommer deel uit van Stichting ZorgAccent.

Naam ‘Krönnenzommer’

De naam ‘Krönnenzommer’ is ontleend aan een gedicht van de Sallandse dichteres Johanna F. van Buren en duidt op de nadagen van de zomer, wanneer de kraanvogels (‘krönnen’) zich opmaken om te vertrekken naar warmere streken.

Krönnenzommer, teumt nog effen,
Oewen glaans is oons zoo leef....
't Leste bettien, det oons van de
Groote wèèlde oaverbleef.
Krönnenzommer, gaauw kump 't scheiden,
Van den riekdom en den fleur.
Noew goa-w nog zoo met geneugen
Oewe lichte daege deur.
Nog siert volop 't greun de beume,
Al is 't eerste mooi' vergoan.
Weg en 't weer hef èènkelt eene
't Kleurenkleed pas an edoan.
Nog bleuit dahlia's en rozen
Met nen fellen, laeten glood,
Liesterkrallen, rozenwepen
Hangst as heete dröppels blood.
Nog geet zunne oaver 'n akker
En oons warm de rugge langs,
Löt oons achterumme zeeen en
Maakt weer wakker 'n oald verlangs....
Krönnenzommer.... net of harfstied
Ginder oew te wenken steet....
Krönnenzommer, teumt nog effen,
Nog neet hengoan.... toe.... nog neet

Johanna F. van Buren

Lees minder Lees meer
Deel of stuur door: